Service Brev pr. 1. Juli 2016  –   Se servicebrevet som udskrivbar pdf fil: Servicebrev nr. 1. juli 2016

Så kom vi ind i juli måned. Vejret har ikke været helt med os på havnen, hvilket også er grunden til, at vi stadigvæk arbejder på vores nye grejrum. Dette arbejde kræver lidt mere tørvejr, end vi har haft i den seneste tid, men nu er vi ved at være der.  Dem der har fået tildelt et rum, har fået besked fra kontoret. Lejen bliver for i år kun beregnet fra 1. august.

Info. Vedr. ansøgning om mere sikring:

Vores afslag på ansøgning vedr. bom/pullert system i vores indkørsel bliver nu genbehandlet i kommunens Teknik- og bygningsudvalg. De havde muligvis ved første gennemlæsning overset, at vi selvfølgelig ville følge åbnings- og lukketider for havnens spisesteder. Men dejligt at de tager vores ansøgning op igen. Vi afventer spændt.

Desværre har vi igen haft tyveri på havnen. Derfor beder vi alle brugere på havnen om at holde lidt mere øje med vores (alle brugernes ting) på havnens områder.

Rart at vide om Tallykortet:

Sidste frist for opdatering af Tallykortet var den 30/6, så skulle man stadig stå med et kort, der ikke virker til toiletbygningerne, så kom op til os på kontoret, så hjælper vi dig/jer.

Hvis man opbevarer sit kort sammen med sin mobil, er der en stor risiko for, at man kan miste det indsatte beløb på sit kort. Fordi der i nutidens mobiler er en meget kraftig magnet og den kan slette al kortets info og dermed også de penge, der stod på det. Derfor opbevar kortet og mobilen adskilt.

Info. Om den sanitære rengøring:

Desværre har vi fra vores rengøringsfirma fået melding om, at der har været flere uheldige oplevelser med afføring på gulvene, og hundehår i baderummene. Dette er ikke i orden!! Hundene skal ikke opholde sig i baderummene, det er jo ikke alle brugere, der er til hunde! Og afføring på vores gulve er ikke, og skal ikke være vores varemærke. Ligeledes skal vi igen gentage, at det er forbudt at ryge på toiletterne. Vær nu venlig at overholde dette forbud.

Info. Om fortsættelse af renovering:

De bådejere der har både på landpladserne P5-P7 (H10 – H07), skal være opmærksom på, at vi i år skal flytte både og stativer over på den modsatte side af vejen. Dette er et krav fra kommunen, som skal videre i renoveringen af områderne på land. Dem det berører, får besked fra havnekontoret.

Info. Udsmidning af hårde hvidvarer:

Vi har som de fleste ved, en container til jernskrot, men vi kan ikke tage imod hårde hvidvarer og elektronik, da vi ikke har aftale om at få hentet den form for skrald på havnen. Derfor skal man aflevere sine hvidevarer mm. på genbrugsstationen i Ishøj kommune eller i den kommune, hvor man bor.

Info. Om gennemgang af broer:

Vi gennemgår jævnligt alle broerne, og vi skal hermed bede jer alle om at efterse jeres fortøjninger. Flere steder mangler der ”gummikødben” på de forreste fortøjninger.  Dette skal selvfølgelig udbedres, da dette er et krav i vores ordensregler.

Vi ser, at ikke alle har fået nye mærker på deres tilbehør her på havnen. Opdaterede årsmærker hjælper os med at se forskel på gammel bras og tilbehør der bruges.

Info om nye grillriste:

Vi kan med glæde oplyse, at der er kommet grillriste ved vores borde/ bænkesæt rundt om på stierne. De mangler dog stadig nogle enkelte steder. Vi håber, at de vil gøre god gavn for mange hyggelige måltider ved havnekanten.  Hermed en stor tak til Stig, formanden fra SKS, for at have fået dette på plads.

Info om dagligt skrald:

Vores affaldsbeholdere rundt om på havnen, er kun til dagrenovation. Andet affald skal i de to store blå containere, som står på hver af øerne.

Igen-igen. Vejen ude foran havne kontoret:

Vi har igennem flere år haft skilte med ”Gennemkørsel forbudt” i begge retninger. Dette har dog ikke løst de daglige udfordringer, som vi har. I skal overholde forbuddet! Vi er nogle, som har vejen som en del af vores arbejdsplads. Og det handler om sikkerhed for dem/os der arbejder på havneområdet.

Det er kun tilladt at køre ind, hvis man har et ærinde på havnekontoret eller hos én af de virksomheder, der ligger der. Så overhold venligst dette påbud.

Sidste chance for ejendele på jollepladsen:

På vores jolleplads er der blandt andet lagt to små joller uden mærker, en rød og en gul. Vi har stadig ingen ejermænd på disse joller. De vil blive fjernet efter den 1/8 2016. Det samme gælder for et par jollevogne, som også bliver fjernet, hvis ikke ejermanden har været forbi havnekontoret og hentet mærker.

Juhuuuu !!!! Reklame konkurrence:

Vil du hjælpe os med at reklamere for vores dejlige havn? Hent et lille klistremærke på havnekontoret og sæt det på din bil, knallert, barnevogn eller andet, der kan ses ude i ”samfundet”. Tag et billede og send det til Anne på havnekontor@ishoj-havn.dk eller direkte fra mobilen til Annes mobil på; 41 14 40 69. Husk navn! Til oktober trækker vi en heldig vinder eller to, som kan glæde sig med lidt lækkert til ganen.

Konkurrencen løber til 30/9 2016.

Til slut:

Sidst og ikke mindst; God sommer til jer alle og husk på sikkerheden til søs, både for jer selv, men også for alle de andre sejlere I møder på havets vej.

Med venlig hilsen

Frederik Staal, Havnefoged