Se dokumentet som pdf:  Ændrede regler

12-12-2017: Ændrede regler for bundmaling til fritidsbåde – hvad betyder de for dig?

Nye EU-regler får næppe den store betydning for udvalget af bundmaling på markedet i 2018. Men i fremtiden kommer der skærpede krav til brug af bundmalingen for at skåne miljøet.

Se billede i pdf filen

Nye EU-regler for bundmaling til skibe og fritidsbåde betyder, at Miljøstyrelsen skal vurdere, i hvilken grad hvert enkelt produkt på markedet kan belaste miljø og sundhed. For bådejere betyder det i første omgang ikke noget, men det kan det komme til på sigt.

I 2018 vil du kunne bruge den bundmaling, du plejer. Alle bundmalingsprodukter, der allerede lovligt kan købes i de danske butikker, må nemlig fortsat købes frem til 30. juni 2018 og bruges frem til 1. januar 2019.

Hvis producenten af din bundmaling har søgt om produktgodkendelse, vil du også kunne bruge bundmalingen efter disse datoer. Det er dog muligt, at der er produkter, der ikke kan godkendes til brug i Danmark fremover. I givet fald bliver de fjernet fra butikkerne, og det vil blive forbudt at bruge dem. Miljøstyrelsen vurderer de forskellige produkter i løbet af 2018 og 2019.

Som noget nyt vil Miljøstyrelsen fremadrettet stille krav til, hvordan man påfører og afrenser bundmaling, så miljøet belastes mindst muligt. Det vil du kunne læse om på etiketten.

Gavner og belaster miljø på samme tid

Bundmaling forhindrer, at alger, skaldyr og andet sætter sig fast på bunden af båden. Den slags begroning hæmmer bådens fart og kan gøre det sværere at styre. Det fører til hhv. forhøjet forbrug af brændstof og risiko for farlig sejlads.

Omvendt er der også en miljø- og sundhedsbelastning fra de kemikalier, der bruges i bundmaling. Når produkterne skal vurderes, ser Miljøstyrelsen på, om de udgør en uacceptabel risiko for miljø og sundhed i forhold til den gavnlige effekt, bundmalingen også har.

De nye regler skyldes, at EU’s såkaldte biocidforordning fremover vil dække de stoffer, der bruges i bundmaling. Derfor er den danske bekendtgørelse om bundmaling opdateret, så den følger EU’s regler. Det betyder samtidig, at den danske bekendtgørelse er blevet forkortet og forenklet.

Kontakt

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00
mst@mst.dk