Ishøj Havn indsamler og behandler oplysninger om sine kunder, leverandører og øvrige
samarbejdspartnere.
Der registreres udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der registreres kun data i det omfang,
det er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til daglig forretningsgang.
De indsamlede og registrerede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

Hvilke oplysninger registreres.
Navn, firmanavn, CVR -, telefon – og faxnumre samt mailadresser. I enkelte tilfælde kan det være
nødvendigt at have kendskab til kunders bankkonto oplysninger, som vil blive slettet umiddelbart efter
brugen.
Dog registreres bankoplysninger for leverandører og samarbejdspartnere (kreditorer) i bankens netbank
med henblik på rettidigt betaling af leverancer og ydelser.

Hvornår sker der databehandling?
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunde – henholdsvis kreditor
oprettelse, , ved den løbende dialog og korrespondance med alle
samarbejdspartnere, og ved udarbejdelse og udsendelse af generelle informationer.
E-mail adresser der anvendes til nyhedsbreve håndteres af Ishøj havn.

Hvem deler vi oplysninger med?
Ishøj havn databaser og hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører.
Enkelte leverandører kan modtage statistiske oplysninger, som dog ikke indeholder personfølsomme
oplysninger.
Ved tvivls tilfælde, hvor kunden skal vedlægge kopi af leje/køb aftale, og etc. kan der være personlige
oplysninger så som navn, adresse og telefonnummer, som videregives i fortrolighed til samarbejdspartner som er
indforstået og fortrolig med Ishøj havns .data politik