Havnefoged til Ishøj Fritidshavn I/S   (Se opslaget som udskrivbar fil i .pdf) Jobopslag ishøj havn

Vil du være:
– Havnefoged i Ishøj Havn.
– Medvirke til at drive og udvikle havnen med ca. 600 bådejere.
Jobbet, vi lægger vægt på at du:
– Er serviceminded og fleksibel.
– Kan styre og planlægge det daglige arbejde i et samarbejde med havnebestyrelsen.
– Har evne til at formidle information/budskaber.
– Kan handle selvstændigt, samtidig med, at du varetager havnens interesser kompetent og
loyalt.
– Har en god arbejdsmoral og et godt humør.
– Er stabil og i god fysisk form.
– Har praktisk håndelag og lyst til at udføre praktiske opgaver.
– Er indstillet på at stå til rådighed evt. ved tilkald i forbindelse med krisesituationer.
– Bor i nærområdet.
– Har ren straffeattest.
De primære arbejdsopgaver:
– Styring og planlægning af havnens daglige drift og vedligeholdelse.
– Selvstændig udfører overkommelige opgaver og reparationer.
– Kontakt til håndværkere.
– Foretage kvalitetskontrol i forbindelse med bestilt arbejde.
– Administrativt arbejde i forbindelse med havnens drift.
– Kontrol af betalt havneafgift for gæstesejlere.
– Deltage i havnebestyrelsesmøder.

Dine kompetencer:
– Håndværkermæssig baggrund – tømreuddannelse foretrækkes.
– Har gode vaner for selvstændig arbejde.
– Indblik og forståelse på økonomi og evt. C5 bogholderisystem.
– Kørekort, som minimum til personbil.
– Er eller kan blive fortrolig til kørsel med traktor.
– Erfaring med sejl- og motorbåde, gerne duelighedsbevis.
– Sejlkyndige kompetencer til sejlads med vores havnebåd.
– Kan fremvise ren straffeattest.
– Kendskab til IT, som minimum Microsoft Office.
– Kommunikere på dansk og som minimum engelsk eller tysk gerne begge sprog.
Har du spørgsmål til jobbet kontakt kasserer Preben Bjørn Madsen på telefon: 5190 8240
Eller kontorassistent Anne Tipsmark på telefon: 4114 4069
Løn og ansættelsesforhold:
– Ansættelsen sker efter aftale dog senest 01.06.2018
– Ansættelsen er beregnet ud fra 37 timer ugentlig, med ansættelse hele året.
– Der er krav om fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid i forhold til opgaver og årstider, hvor
der om sommeren kan være tale om længere og forskudte arbejdstimer, samt weekender.
– Lønnen fastsættes med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

Ansøgning:
– Ansøgningsfrist senest den 15. marts 2018.
– Ansøgningen sendes pr. mail til: havnekontor@ishoj-havn.dk
– Vigtigt! Brug emnet ”Ansøgning”
Som alternativ, pr. brev til:
Att/ Anne Tipsmark
Ishøj Havnekontor
Ishøj Havn
2635 Ishøj
– Ønskes svar retur, vil det foregå pr. mail eller i medsendt frankeret svarkuvert.
– Ansættelsessamtaler bliver afholdt straks herefter.