Ishøj Havn er Centerhavnen i Køge Bugt Strandpark som blev etableret i perioden 1977-80.

 

Køge bugt strandpark er opstået ved ind­pumpning af ca. fem millioner kubikmeter sand fra Køge Bugt, samt en eksisterende sandø i bugten.

Indpumpning af sand samt sandø er blevet til en syv kilometer badestrand og ca. fem kvadratkilometer rekreativt område med skove, søer, stianlæg med bro- og sluseanlæg, parkeringspladser, kiosker og toiletbygninger, der naturligt falder ind i miljøet. Samtidig er der indpasset fire lystbådehavne i projektet med plads til ca. firetusinde lystbåde, når alle havne er udbygget.

Strandparken er bygget med to hovedformål. Det ene formål er lagt på en god badestrand, samt et pragtfuldt rekreativt område med gode adgangsforhold for befolkningen i hele hovedstadsområdet.

Det andet formål, som i starten af projektet var det mest betydningsfulde og som dannede det politiske grundlag for gennemførelse af projektet, var sikring af de lavtliggende områder langs kysten.
Disse var efterhånden blevet tættere bebygget og årlige oversvømmelser forekom som bevirkede at vandet trængte op i huse, kloakker m.m. dette gav store udgifter for grundejerne.

Projektet er derfor bygget med et fremskudt dige, sikret mod land med sluseanlæg.
Søerne indgår i denne sammenhæng som et led i Strandparkens funktion som højvandssikring.

Luft foto’s fra juni 2015

Seneste

Igen igen for ellevte gang fik Ishøj Havn i 2016 tildelt det “Blå Flag” som tegn på at havnen lever op til alle krav om miljø mm.

Igen i 2015 fik Ishøj Havn tildelt det “Blå Flag” som tegn på at havnen lever op til alle krav om miljø mm.

Nyere billeder fra Ishøj Havn

Klik midt på billedet for at se ALLE i stor størrelse.
Klik Esc. for at gå tilbage

Historisk

Historiske billeder. Bl.a. fra etableringen og den senere udbygning af havnen.

Klik midt på billedet for at se ALLE i stor størrelse.
Klik Esc. for at gå tilbage

Billed links

Diverse videoer

TV Ishøj Jørgen Rolin efterårs video fra havnen 2015 

Her kan du se video fra “Blå Flag” 2015 

Frederik staal har opsagt sin stilling pr januar 2018