Det er med stor glæde at vi nu kan meddele at vi har fundet en ny havnefoged til vores havn.
Kennthomas Kristensen, 52 år, indtræder i stillingen pr. 15. maj. 
Kennthomas har mange års erhvervs erfaring som selvstændig tømrer med flere ansatte
og en stor kundekreds.
Udover dette, er han en rummelig og rar mand. 
Vi har stor tillid til at Kennthomas vil kunne trives i jobbet og at han kan hjælpe os på havnekontoret og
havnens brugere til at drive Ishøj havn til alles tilfredshed.
Vi ved at I som havnens brugere, vil tage godt i mod ham. 
Anne Tipsmark 
Havnekontoret