Se servicebrevet som pdf udskrivningsvenligt format Servicebrev november 2015 (1)

Så er vintertiden kommet til vores havn. Vi har igennem året samlet diverse stativer sammen, der har stået på havnens område, uden et gyldigt årsmærke m.m.
Vi mangler stadigvæk en del, men det kommer vi til. Stativerne er blevet sat på vores grønne område som vi kalder for ”Trekanten”, det er området ved mastehuset på Hummeren. Så hvis I mangler jeres stativ, så tag et kig på dem vi har samlet sammen, og skulle jeres stativ stå på Trekanten, så giv os besked herom, og vi vil selvfølgelig bringe det ud på pladsen igen. De nye mærker kan fås på kontoret i åbningstiden.
Fristen for udlevering af indsamlede stativer er den 1/12 2015. Herefter vil vi holde et lille
loppemarked over det der står tilbage, resten bliver skåret op til jern.
Vi har ”opgraderet” vores toiletter lidt, som nogle af jer nok har set. Vi håber, I alle bliver glade for det nye look J. Vi har valgt et miljømærke (Eccoline), som er et EU miljømærke. Årsagen er, at vi også her ønsker at udvide vores miljø ansvar.
Vi har desværre haft et nedbrud på vores Tally Key maskine i denne uge, det beklager vi selvfølgelig meget. Den er nu oppe og køre igen. Når man betjener vores maskine, skal man huske at afslutte sin ordre, før man sætter et andet betalingskort i maskinen. Dette er meget vigtigt, da maskinens sikkerheds-modul ellers vil tro, at den er ved at blive overfaldet, og dermed smider alle koder m.m. og lukker helt ned. Tally Kort eller betalingskort, der er bukket må ikke indsættes/bruges i vores maskine.
Skulle du have fejlopbevaret dit Tally Kort så det bukker eller slettes, kan det byttes i kontorets åbningstid for 50 kr. Bukkede eller ødelagte betalingskort, må man snakke med sin bank om.
Vi har desværre også haft lidt hård betjening af vores vaskemaskiner. Vi har i oktober måned skiftet maskiner tre gange. Vi vil kraftig opfordre jer alle, at være søde ikke at volde vores maskiner, da vi bruger meget tid og mange penge på at holde vaskeriet i gang.
Vores område på Hummeren, er som de fleste nok kan se, ikke blevet helt færdigt som lovet af Ishøj kommune, det arbejder vi på fra havnekontoret og forretningsudvalgets side. Tidsplan for færdiggørelse af området vil tilgå, når vi får svar fra Ishøj kommune, desværre rider de ikke samme dag de sadler. J
I foråret 2016, vil vi foresætte vores oprydning på havnen. Hvis man ønsker at hjælpe os, så kan man, når man skifter båd eller stativ, eller bare forlader vores havn, sørge for at den gamle båd og det gamle stativ bliver fjernet fra havnen. Dette ville hjælpe os en del.

De af jer der har både i vandet vinteren over, skal gennemgå landpladsen under stativet, for affald m.m. Når man forlader den landplads, man har stået på, skal den være ryddet og klar til videre brug af havnen. Skulle man mod forventning, ikke have ryddet op på landpladsen, må vi forvente, at alt der måtte ligge tilbage, nu er at betragte som affald, og det vil derefter blive kørt ud af havnen.
HUSK: At den 30/6 2016 er skæringsdato for at få opdateret sit Tally Kort, da det ellers vil udløbe denne dato, og man derefter ikke vil kunne bruge det på havnen, heller ikke på toiletterne.

Vigtigt:(1) Husk at når man tager sin båd op for vinteren, så skal indhalerlinen m.m. afmonteres på pladsen. Såfremt det ikke sker og der skulle komme skader på havnens udstyr, er det for brugerens regning.

Vigtigt:(2) Der må ikke være permanent strøm på bådene, når de står på land til vinter. Der må selvfølgelig godt bruges strøm, når man arbejder med bådene på land, men ved arbejdets ophør skal strømmen frakobles, dette er grundet sikkerhed på havnen m.m. Skulle der mod forventning være strøm på bådene, som står på land (ledninger der sidder i strømudtag og ligger hen over jorden), uden at der arbejdes på båden, (ejeren er ikke til stede) vil de blive fra koblet af havnens personale uden yderligere varsel.
Miljøaffald. Der er for mange, der stadigvæk ikke holder orden i vores miljøhuse, sagt på den måde, at når man har gammel olie eller anden væske, skal man selvfølgelig hælde den op i den beholder, der er opsat til dette og ikke bare sætte dunkene på jorden. Dunken skal derefter (tomme) op i vores blå containere, som står i begge miljøhuse. Filtre og klude skal i tilhørende beholdere, som forefindes i miljøhusene. Maling og tomme bøtter skal sættes ved havnekontoret på den dertil indrettede plads. Jernaffald skal i vores jerncontainer som står på Trekanten.
Husk at sætte farten ned på havnen, vi er i den mørke tid nu, og skulle helst undgå ulykker på havnen.
Desværre er det stadig nødvendigt at minde om, at der er gennemkørsel forbudt på vejen foran havnekontoret.
Sidst og ikke mindst, en tak til jer alle, for en dejlig sommer og efterår i ro og fred ;o)

Med venlig hilsen Frederik Staal – Havnefoged

 

Se også den smukke video som er produceret af TV Ishøj her…!