Så er februar kommet i gang, sneen er væk nu og livet begynder igen at kigge frem på havnen.

Vinter stormene har stadigvæk lidt fat i Ishøj havn, derfor er det også vigtigt at I jævnligt kigger ned til jeres både og andet udstyr som I har opbevaret på havnen.

Der er kommet svar fra Ishøj kommune, Vedr. vores ansøgning om pullertsystem og kameraovervågning på havnen mm. Svaret indeholder en del forudsætninger som skal etableres eller indkøbes for at kommunen endeligt godkender vores ansøgning. Vi vil, sammen med havnebestyrelsen, gå i gang med at kigge på de økonomiske muligheder for at kunne igangsætte projektet.

Vi har fået den årlige opkrævning for vores vandforbrug på havnen. Desværre er forbruget stigende. Vi vil derfor gerne opfordre kraftigt til at alle tænker over hvor meget vand vi bruger. Vi har haft enkelte eksempler på at der har været ydet ”uhensigtsmæssigt indgreb” på vandhaner med ”sommervand”. Dette har desværre medført at vi har haft en frostsprængning af vandrør på Hummeren. Der har også været åbnet for vandet ved toiletbygningen på Søhesten. Man har desværre ikke lukket efter sig og en stor mængde vand er spildt i kloakken. Vi opfordrer til at holde et vågent øje med disse handlinger uden for vores arbejdstid. Der åbnes igen for vandet når vi mener at der ikke længere er chance for frostskader.

Ishøj kommune har haft en indvending vedr. vores 18 nye grejrum. De vil undersøge hvorvidt der skal ligge en byggetilladelse fra kommunen inden vi kan begynde byggeriet. Vi afventer derfor til udgangen af februar på et svar. Herefter går byggeriet i gang med 18 nye grejrum på Hummeren. Vi har fået rigtig mange henvendelser til disse nye rum, så det har været nødvendigt at indskrive flere på ventelisten som vi har på kontoret. Vi håber at alle nuværende grejrumslejere, der har haft noget stående i mellemgangen, mellem grejrum og mastehuset, har fået fjernet det som I vil beholde. Nu rydder vi op for at kunne bygge nye rum, alt der ligger på dette område vil ryge i containeren,

Vi vil løbende komme rundt og lappe huller på P-pladserne, rundt om i havnen med stabilgrus. Forhåbentligt kan vi snart have et område uden for mange huller og ujævnheder.

Der er møde med Ishøj Kommunes afdeling for Vej og Park d. 3/2.  Hér håber vi at få et overblik over hvilke områder de ønsker at forsætte med at renovere, samt hvilke områder de ønsker at forny i 2016.

Husk at da der stadigvæk er mørkt flere timer end der er lyst, så skal der køres med nedsat fart på hele havnen. ( max. 30 km). Vi kan ikke se en forskel på tidligere opfordringer, om ikke at ignorerer skiltet med ”Gennemkørsel forbudt”, foran havnekontoret. Hvis dette forsætter, ser vi os nødsaget til at tage yderlige tiltag i brug. Desværre! Vi har vejen som arbejdsområde derfor dette ”Opråb”.

Nu kommer der nye trækvogne på begge havneøer. De vil blive sat ud på områderne ved toiletbygningerne, her i februar. Der er indkøbt 4 stk. til hver ø. De er med 4 hjul og kan laste max. 250 kg. God fornøjelse og pas nu godt på dem!

Derudover er der kun at ønske jer alle sammen et godt forår.

Med venlig hilsen Frederik Staal – Havnefoged
Tlf: 4373 0004 – Mob: 2013 7404

Se servicebrevet som pdf fil:  Service brev februar 2016