Servicebrev juni 2016

Så er sommeren landet på Ishøj havn, og det ser ud som om den fortsætter med høj sol og god varme.

Vi vil gerne takke for det fine fremmøde på vores ”Ren havn” dag. Det er prisværdigt, at 15 mennesker vælger at bruge lidt af deres lørdag på oprydning.

Der er gennemgang af havnens område den 10/6 2016. Dette er i samarbejde med Ishøj kommune, havnebestyrelsen og undertegnede. Meningen med denne runde er at finde en tidsplan for næste del af renoveringen af Hummeren. Når denne tidsplan ligger klar, vil en dato tilgå havnens brugere ved opslag på havnens hjemmeside samt Facebook.

På fredag d. 10/6 kl 14.00, hejser vi det Blå Flag på den nordlige del af Søhesten.  Alle er velkomne.

Vi havde lovet, at vores nye små grejrum ville være færdige omkring 1. juni. Dette har vi desværre ikke kunne overholde på grund af andre presserende opgaver. Men nu i denne uge går Kasper og jeg gang med at opføre disse rum. Vi håber, at vi inden for den næste måned har rummene færdige og klar til brug.  Havnekontoret vil kontakte de 18 første på ventelisten og høre om der stadig er interesse for et grejrum. Herefter vil lejekontrakterne blive skrevet og nøglen til gårdporten kan udleveres.

Vi har STADIG joller på jollepladsen uden gyldige årsmærker og joller helt uden mærker. Dette skal bringes i orden. Vi ser os nødsaget til at fjerne de joller og trailere, der ikke hører hjemme på området. Deadline for at få dette bragt i orden er sat til 1. juli 2016.

Vigtigt. Husk opdatering af jeres Tally kort skal ske senest den 30/6, da de derefter ikke kan bruges på vores toiletbygninger mm ;o).

Når I forlader landpladserne og sætter båden i vandet er det vigtigt, at der bliver ryddet op omkring stativerne og at de bliver pakket sammen så meget det er muligt. Dette gør det nemmere for os at flytte rundt på dem, hvis det skulle blive nødvendigt. Derudover får man også gennemgået sit stativ for fejl og mangler (for vor fælles sikkerheds skyld).

Der er kommet stabilgrus til lapning af huller rundt om på havnen. Det er lagt i en bunke ved P1 på Hummeren. Vi kommer rundt med jævne mellemrum og lapper huller, men hvis man ønsker at hjælpe havnen lidt, er man velkommen til at tage lidt stabilgrus til huller hvor man selv står, men ellers kommer vi rundt og udbedrer løbende.

Sidste chance.
Så er det sidste chance, hvis man er ejer af en mast, der hænger uden på mastehuset på Søhesten. De resterende vil blive fjernet i løbet af juli måned, de har hængt alt for længe uden at være markeret og burde være lagt ind i mastehuset for længe siden.

Hvis man ønsker at få noget med i havnens servicebrev, så kan man sende en mail til havnefoged@ishoj-havn.dk . Man kan så være heldig, at ens indslag kommer med i næste servicebrev ;o), men selvfølgelig kun ting, der har betydning for havnens brugere.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet midlertidigt at indstille renoveringen af Bro H01. Vi afventer svar fra bestyrelsen om genoptagelse af renoverings arbejdet.

Husk at nødtelefonen kun er til AKUT- og NØDOPKALD!

Telefon til Havnefogeden: 20137404

Mandag til torsdag imellem kl. 08.30-15.00 og fredag fra 08.30-14.00.
Uden for telefontiden kan dette mobil nummer KUN bruges til NØDOPKALD.

Sidst og ikke mindst.

Pas godt på jer selv og hinanden i den danske sommer,

Med venlig hilsen

Frederik Staal – Havnefoged

S/I Ishøj Havn

Tlf: 4373 0004 – Mob: 2013 7404