Se service brevet som pdf fil: Servicebrev pr. 1 maj 2016

Så kom foråret til vores havn og det er der flere sejlere, der har ventet længe på ;o).
Som mange nok har set, så har vi haft ramslag i havnen, vi havde desværre en påsejling af pæle på H siden, så da vi alligevel skulle udbedre de pæle, der var sejlet ned, besluttede vi at udskifte nogle af de gamle træpæle rundt om i havnen, der trængte til fornyelse.
Da det er en forsikringssag, sparer vi ankomsten af ramslag med kr. 25 000,-.

Derudover er der taget beslutning om at genopføre S05a!!! Det var broen, der stod imellem bro S05 og Thyra broen. Vi har igennem 2015 haft mange henvendelser på store pladser, så derfor dette tiltag, når muligheden nu tilbyder sig.

CG Jensen er vores sikring for, at pælene denne gang kommer langt nok ned. Når de er færdige hos os, vil de sejle til Kastrup for videre arbejde, derefter kommer de tilbage og sætter 6 kryds på, som man gør ved bolværk mm.

Der er allerede skrevet den første aftale med en ny kunde/bruger, hvilket også betyder at vi i løbet af 6-8 mdr. i år, vil bygge første del af S05a færdigt og vi siger hermed velkommen til de nye, som tilgår os i løbet af året.

Så har vi fået et nyt ansigt på havnen, hun hedder Camilla og skal være hos os de næste 3-4 mdr. som hjælp ude på havne området.

Nu er tiden kommet til lidt brok fra havnefogeden. Hermed en opsang til alle brugerne på Ishøj havn: Når man bruger vores miljøhuse, så skal man selvfølgelig ikke bare sætte sine gamle olie i dunke ved siden af vores oliebeholder!!!! Det skal selvfølgelig op i olietanken ;o) og den gamle plastdunk skal i den blå container. Malerbakker og ruller mm. skal selvfølgelig samme vej ;o).
Aludåser skal ikke i blandet affald, de skal i vores aluspande som står rundt om på havnen, vi samler jo alu ind, da vi ønsker at øge vores miljøindsats på havnen.
Gamle køleskabe mm. skal ikke sættes af på havnens områder, de skal på affaldspladsen i det område, man har sin bopæl.

Vi har på trekanten en åben jerncontainer, den er KUN til jern!!! Ikke til blandet affald, vi bruger for meget tid på denne form for oprydning, så derfor denne påmindelse ;o).

Der kommer besked ud til de nye bruger af grejrummene, når vi nærmere os en dato for færdiggørelse af dem, men grundet mange andre opgaver på havnen, er der desværre lidt forsinkelse på det.

H01 regner vi stadigvæk med at være færdige med omkring 1/6 2016, men igen kan der opstå lidt forsinkelse også her.

Vi afventer stadigvæk svar fra kommunen, mht. vores ansøgning om pullertsystem mm. i vores indkørsel til havnen.

Sidst og ikke mindst, så håber vi, at I alle får en dejlig sommer her på Ishøj Havn.
Hjælp hinanden til at holde vores områder på havnen i pæn stand, husk at det er førstehånds indtrykket der tæller.

Husk at møde op ved havnekontoret lørdag den 21.05 kl. 1000 til ren havn med efterfølgende frokost i Kabyssen.

Med venlig hilsen
Frederik Staal
Havnefoged – S/I Ishøj Havn
Tlf: 4373 0004

Mob: 2013 7404