Service Brev pr. 1. marts 2016. Se pdf fil her: Service Brev pr 1.marts 2016

Så har vi sat gang i marts 2016, der er forsat lukket for vandet, da der jo stadigvæk kan komme frost. Derudover er folk begyndt at sætte både i vandet, HUSK at rydde op på landpladserne efter brug.
Pak jeres stativer sammen så godt I kan, tjek alle bolte og møtrikker på stativerne når de nu pakkes sammen, dette skal ses som et sikkerheds tjek af jeres stativer.

Husk at få nye mærker (2016) til de ting / stativer i lader ligge på land pladserne.

Vi vil løbende komme rundt, og rydde op på landpladserne på både Søhesten og Hummeren. Ting der står uden gyldig kontrakt mærke vil blive fjernet.

Alle broer vil i løbet af foråret, blive behandlet med algefjerner. Vi håber dermed, at de vil kunne holde lidt længere.

Vi er stadig i gang med at rydde op for affald ved mastehuset på Hummeren, og der er nu en del. For fremtiden skal der ikke stå noget i mellemgangen uden aftale med havnekontoret.

I løbet af denne uge, vil vi starte op på de nye grejrum, som vil stå færdige i løbet af marts måned.

Vi har været rundt og lægge sidste hånd på trekant listerne på bro nedgangene, og sat ”Pas på” skilte op på alle nedgangene.

Når I bruger miljøhusene, så husk at rydde gamle plast dunke/beholdere op efter brug, plastbeholdere skal efter tømning smides i den blå container og ikke bare efterlades i miljø huset.

Metal beholdere skal selvfølgelig i metal containeren som står på trekanten ved Hummerens mastehus.

Som I nok har bemærket, er kommunens ”grønne folk” i gang med forårs klargøring af havnens grønne områder, derefter kommer vi til forsættelsen af vores renovering af havnen. Vi forsætter på Hummeren igen i år, om vi bliver færdige i år det må tiden vise.

Der er sidste år kommet en del nye brugere til vores havn,  velkommen til ;o),

Skulle der være ønsker om, hvad vi skal have på vores nye info skærm på havnekontoret, så send os en mail med de gode forslag.

Husk at vi holder ”Ren havn” den 21. maj, så husk at reservere dagen.

Vi har nu bestilt grillriste til samtlige grillpladser i alt 16 stk. som vil blive leveret i løbet af foråret.

Kasper er her pr 21. marts blevet fastansat, vi siger tillykke til ham og glæder os til samarbejdet. ;o),

Med venlig hilsen
Frederik Staal
Havnefoged
Tlf: 4373 0004 – Mob: 2013 7404