Info.

Vi er nu kommet ind i den mørke periode, og mulighederne for påkørsler er blevet større,  så husk at al kørsel på havnens område er med max 30 km.
Tiden er også kommet til at lukke for vores sommer vand, det sker mandag d. 7. november.

Vigtigt.

Hvis vi skal forsætte med at vaske bådene når de står på land, så skal vi alle være bedre til at tage hensyn til nabo bådene!

Info.

Vi fortsætter med opførelsen af S05A fra uge 45, og håber som planlagt at have broen færdig i løbet af efteråret- vinteren 2016. Alle pladser på den nye bro er solgt, vi siger velkommen til de nye andelshavere, og håber at de bliver lige så glade for havnen som alle vi andre.

Info.

Vi er i gang med at efterårs sprøjte mod alger på alle broer og nedgange. Vi håber derved at kunne forebygge glatte broer her i vinter tiden. Men betræd alligevel broerne med forsigtighed!

Når sne og frosten kommer, vil vi komme rundt og lægge strand sand med salt i ud på alle broerne, dette vil vi gøre igennem hele vinteren i håb om at undgå faldskader.

Info.

Området P5 og P7 er blevet lavet færdigt, Kasper har været i gang med opsætningen af stativer til bådene på området. Fremadrettet vil det være Kasper der tager sig af stativ opsætningen på havnen, dog kun pt. På de områder der er blevet lavet færdige.

Info.

Mastehusene er kun til master, dog kan man lægge sin/sine stiger ind, hvor man normalt har sin mast oplagt, selvfølgelig kun når masten ikke ligger på pladsen. Der må ikke lægges gummibåde, surfer- eller andet udstyr.

Info.

Husk at vi holder ”Ren havn” lørdag d.12/11- 2016. fra 10-12, der er efterfølgende lidt af drikke og en bid mad som tak for hjælpen, på Kabyssen.

Med venlig hilsen

Frederik Staal   Havnefoged

 

Se info som pdf servicebrev-pr-1-november