Så er det igen tid til optagning af både, vi er  lidt bagud med pladserne på Hummeren,
men vi gør hvad vi kan for at få området færdigt.
Vi har, som de fleste nok har set, fået ny medarbejder på havnen, Kasper er hans navn, han er 27 år, og
uddannet blikkenslager og vvs montør, han er ansat som havneassistent, og vil være en god støtte for
vor alles fremtid her i havnen, så tag godt imod ham.
Vi har desværre haft en kort sommer, det vil sige, at vi derfor også har haft en del færre gæstesejlere i
vores havn, ca. 16%. Vi må håbe, at 2016 bliver med en bedre sommer, end den viste sig at være i 2015,
Derimod har vi haft en dejlig fremgang i havnen, på både årsgæste lejere, samt af andelshavere,  og til dem skal der lyde, et stort velkommen til Ishøj Havn.

Vi har desværre også skullet sige farvel til nogle af de ”gamle” sejlere, herfra skal bare lyde, tak for denne
gang og held og lykke fremover.
Stativerne som er sat for enden af Hummeren vil, når pladsen er færdig, selvfølgelig blive kørt tilbage hvor
de er taget fra. Derudover vil alle stativer, som ikke har en ejermand blive fjernet fra havnen, så vi igen kan få en havn,
hvor der er plads til alles både på land.
Vi har haft hvepsebo i jorden på Hummeren, dette er nu fjernet, senest også et hvepsebo i mastehuset på
Søhesten, det har i går onsdag fået gift, og vil derefter blive fjernet,
Vi venter med lukning af vandet, til frosten er landet, men I vil høre nærmere fra os på kontoret herom.
Som I sikkert har set på havnen, er vi i gang med renoveringen af H1 broen, vi laver H1 sådan, at der vil
blive 4 stk. A‐ pladser, samt blandede pladser for resten,
Derudover bliver der lavet en børnelagune, på en flydende platform, som kommer til at ligge imellem H1 A‐
pladser og de blandede pladser på resten af H1.
Vi er også begyndt at køre grus ud, på vores p‐pladser på havnen, vi er startet på Søhesten, og kommer
senere over på Hummeren, når de første pladser er færdige. Der er pt. stativer, der står i vejen for
udlægning af grus på Hummeren, men når vi har flyttet stativerne tilbage, vil vi fortsætte vores udlægning
af grus.
Der er bestilt ramslag til havnen, det skulle ankomme omkring uge 42‐43. Uddybningen skulle også være undervejs, men dette skal udføres gennem Ishøj kommune. Som I alle nok har set, er havnens varetegn (sejlet), kommet tilbage på sin plads i vores indkørsel.
Ankeret får en stensætning under sig, når Ishøj kommune får tid til det.
Vores rengøring på toiletterne er i bedring, vi håber, at alle brugere vil hjælpe lidt til, så det at gå på toilettet
på Ishøj Havn, bliver til en behagelig oplevelse. Dvs. Husk vores rygeforbud, samt at papir mm. lander i
papirkurven efter brug.
Jeg, Frederik, holder ferie i uge 42. Min mobiltelefon overdrager jeg til Kasper i den uge.
Sidst og ikke mindst, tak for hjælpen til jer alle sammen, uden jeres hjælp, kunne vi ikke have ”rykket”
havnen som vi har gjort.
Med venlig hilsen
Frederik Staal
Havnefoged
Tlf: 4373 0004/Mob: 2013 7404