Info. ”Vild med vand”

Vi har på Ishøj havnekontor, besluttet os for at være med i ”Vild med vand”/ Havnens Dag. Dette er en årlig begivenhed i Vild med Vand-havne rundt i Danmark. I 2017 lørdag den 10. juni. Havnens Dag er et markant tilbud til lokalbefolkningen om at komme på havnen og havet og få en oplevelse. Arrangementerne kører samme dag i hele landet og retter sig mod den brede befolkning. Vild med Vand-havne byder velkommen med aktiviteter og stemning, der tiltrækker mennesker og som gør at gæsterne får lyst til at komme igen. Der vil den 10/6 2017, imellem kl. 10-14 være havnens dag på Ishøj havn, så kom frisk og deltag. Der kan læses mere om ”Vild med vand”/Havnens dag på: www.vildmedvand.dk

Info. parkering

Der i denne tid en del arbejde med at sætte både i vandet, så tænk dig om før du parkerer.
P-pladsen ved værftet og Bro.S05,  er forbeholdt gæsterne til Café SeSa.
Kommunen har opsat et skilt og vi henviser til at dette skal respekteres.

Info. Ny materialegård

Vi er begyndt at sætte hegn op, ved vores ”trekants” område på Hummeren. Dette område vil fremover blive brugt som opbevaring af havnens materialer og andet.

Info. Ny plan for landområderne

Vi vil efter havnebestyrelsesmødet den 31/5, tage fat i planlægningen for nyt samarbejde mellem havnekontoret og evt. pladsformænd vedr. vores landområder og vinteropbevaring.

Info. ”Ren Havn”

Husk at sætte kryds i kalenderen. Vi afholder ”Ren havn” dag den 20/5 kl.10.00-12.00.
Så kom frisk og vær med.

Info. Forsikring ”Stormflod”

Vi har besluttet at forlænge fristen for indmelding af skader på skråningshusene til d. 1/6 2017.
Dette er kun hvis man har skader på skråningshusene, ikke på ejerens indbo.

Info om info.

Du kan altid holde dig opdateret om havnens info, med referater fra bestyrelses  og repræsentantskabsmøder, på havnens hjemmeside.

Info om personalets ferie.

På havnekontoret afholdes der ferie i mindre perioder hen over sommeren:

Frederik: Uge: 33,34 og 35.

Kasper: Uge: 26. + uge 36 og 37.

Anne: Uge: 23 og 24. + uge 27.

Dette kan medføre at visse henvendelser i disse perioder, ikke kan betjenes. Eksempelvis henvendelser vedr. konto oplysninger og andre oplysninger vedr. økonomi, ikke kan betjenes i Anne fravær.

Info om Tally kort

Vi oplever at havnens kontrakthavere, køber et ekstra Tally kort i automaten, som et ekstra ”tisse kort”. Denne mulighed er ikke længere tilgængelig. Ønsker man et ekstra kort, skal man henvende sig på havnekontoret og købe et kort til 50 kr.

Info om tomme stativer:

Det er dejligt at se, at der er tomme stativer som faktisk er slået sammen og/ eller er lige til at flytte med vores traktor. Det letter vores arbejde gevaldigt. Tak for hjælpen.

Info.

Der er i øjeblikket observeret store flyvefisk i vores havne område, derfor skal vi bede om at sejl hastigheden holdes på max. 3 knob.

Med venlig hilsen
Frederik Staal
Havnefoged