Info.

Så blev de nye grejrum færdige. Vi håber at det herved opfylder lidt mht. opbevaring af ting til bådene.

Der er nu 39 Grejrum og det er muligt at stå på venteliste til et rum. Henvendelse til havnekontoret.

Info.

Vi flytter både fra P5 og P7 (Hummeren), over på P9 pladsen (Hummeren), dette er kun imens at kommunen  renoverer landpladserne og de grønne områder.

Info.

Vi finder stadigvæk dåser i skraldespandene rundt om på havnen, husk at smide alle alu. dåser i de dertil hørende beholdere, vi samler alu. dåser ind til gavn for miljøet.  

Info.

Næste byggeprojekt på havnen bliver den nye S05a (Lange bro). Vi begynder opførrelsen af denne nye bro i uge 36.

Vigtigt.

Husk at tømme dunke, spande, bøtter mm. op i beholderne, når I sætter vand og olie ind i miljø rummet.

Info.

Anne afholder ferie i ugerne 33-34-35. Dette betyder at vi kun er to tilbage på havnen og på havnekontoret, og opgaverne vil derfor bliver taget derefter i prioriteret rækkefølge.

Til slut

Så er der kun at ønske jer alle en fortsat rigtig god sommer, og husk nu sikkerheden også på vandet ;o),

 

Med venlig hilsen

Frederik Staal
Havnefoged
S/I Ishøj Havn

Tlf: 4373 0004
Mob: 2013 7404