Se nyhedsbrevet som udskrivbar pdf fil – Her…! Service Brev pr. 7. februar 2017

– Vi har fra havnekontoret udsendt mail til alle ejere af skråningshuse på Ishøj havn, idet vi er dækket
af stormflodssikringen, efter vi havde stormflod på havnen her i januar måned.

Dækningen er kun på skader på selve skåningshusene, indboet dækkes af egen indboforsikring.

Husk tilbagemelding vedr. skader på husene skal være havnekontoret i hænde senest 15/2 2017.

Der er nogle af jer vi endnu ikke har fået fat i, det er dem af jer, der ikke har givet os jeres mailadresse til havnekontoret. Vi tager kontakt til dem der ikke har givet os en mailadresse,  pr. telefon.

– Vores nye bro S05A, er nu næsten færdig, vi vil være helt færdige med broen den 1/3 2017. Dem der har kontrakt på den nye bro, kan derefter anduve broen.

Vi vil grave trækrør ned imellem bro S05 og S05A fra torsdag den 2/2, derfor skal man være forsigtig ved passage øst om cafe SESA.

– Nye trækvogne er indkøbt til havnen, de vil blive sat ud omkring 1/4 2017.

– Husk at vi fra den 1/3 2017 starter på oprydning af søhestens område. Bestyrelsen har taget beslutning om, at der denne gang er brugerbetaling på oprydningen. Forstået på den måde at hvis personalet skal rydde op efter brugerne omkring deres både, så kommer der en regning fra havnekontoret, beløbet er sat af havnebestyrelsen til kr. 500,- pr time. Hvis man har en aftale med havnekontoret, om at have mere end en stige og et stativ på landpladsen samt lidt klodser, så skal man selvfølgelig se bort fra denne info.

– Hvis man står i den situation, at man har brug for at reparere lidt på sin båd, når den ligger i vandet, så kan man lægge sig over ved mastekranen, der vil man kunne udføre reparationer uden, at det er til gene for sine naboer på broen.

– Vi har besluttet, at tiden er kommet til uddybning rundt om i havnen samt ude i vores indsejling. Vi har derfor varslet Vallensbæk havn og fået OK fra Vej og Park i Ishøj kommune. Det forventes at arbejdets opstart vil være i april måned 2017. Nærmer info tilgår havnens brugere, når vi nærmer os tidspunktet

– Ishøj kommune er for tiden i gang med at rette fliser og sten rundt om i havnen. Første del af projektet er begyndt på Hummeren specielt omkring Ishøj sejlklubs restaurant. Dette er valgt af Vej og Park efter deres gennemgang af havnens områder.

– Vandet bliver åbnet igen på broerne, når vi er sikre på, at frosten har forladt vores område.

 Med venlig hilsen

Frederik Staal

Havnefoged

S/I Ishøj Havn

 

Tlf: 4373 0004 / Mob: 2013 7404