Service Brev April 2017       Se som pdf fil her…!       Servicebrev April 2017

Info. Vand

Så er der igen blevet åbent for vandet på hele havnen, vi håber at frosten bliver væk for denne gang. Rigtig god fornøjelse med forårsklargøringen.

Info. Aften matcher

Der er slået et spændende opslag på vores Facebook side, vedrørende fælles aften sejladser i Køge bugt. Skulle dette have interesse så kan du læse mere på Køge bugt kredsens hjemmeside.

Info. vandforbrug

Det vil glæde os hvis I vil medvirke til at nedbringe vandspild- Meld ind til havnekontoret, hvis du/ i ser vandhaner som står og drypper.

Dette gælder også, hvis man ser lamper ved stierne som ikke lyser, dette kan ske via. Sms på 2013 7404. Den defekte lampe kan identificeres ved det farvede nummer på standeren. Ex. RØD 6

Info. landpladser

Tiden er nu kommet til, at flere og flere både kommer i vandet. Derfor er det også tid til at rydde op efter sig på land pladserne efter vinteropbevaring og senest 14 dage efter båden er søsat til den nye sæson.

Stativerne skal, hvis de kan, pakkes sammen og al materiale skal fjernes fra pladsen. Grunden er at det er nemmere for havnepersonalet at flytte rundt på dem på pladsen, og gøre plads til flere P pladser til vores erhverv. Det er også en god mulighed for at tjekke at bolte mm. er i en ordentligt sikkerhedsmæssig stand.

Info. hastighed

Der er indkommet enkelte klager over for høj fart i og omkring havne området. Husk at det kun er tilladt at sejle 3 knob i hele vores område. Fart over 3 knob, er kun tilladt når man har passeret vores ydre mole.

Husk at passe på de små sejler (kajakker mm).

Info. Nyt projekt

Inden for de næste 2 uger, begynder vi så småt på den nye materiale gård på det grønne område ved Grejrummene. Et område som vi i daglige tale kalder ”Trekanten”.

Når vi er færdige, bliver der en ændring på vores renovations ordning rundt om på havnen, dette er vedrørende aflevering af affald småt brandbart mm. Men alle vil få yderlige information, når vi kommer der til.

Info. El standere

El stik som sidder i strøm standerne på land, skal tages fra når de ikke bruges. Man må derfor gerne udtage et stik på en stander hvis der ikke er beløb i displayet. Så spærre for andre, som står og skal bruge strøm.

Med venlig hilsen

Frederik Staal

Havnefoged

S/I Ishøj Havn

Tlf: 4373 0004 / Mob: 2013 7404