Servicebrev fra havnekontoret, april 2019  Se  Servicebrevet som pdf: Servicebrev April 2019

Havnekontoret siden sidst:
Der er lige så stille begyndt at være aktiviteter på havnen.
Svanemor har bygget rede og blomsterne springer ud. Altså er foråret godt i gang.
Vi modtager mange henvendelser fra nye brugere. De udtaler at vi hér på Ishøj havn, har et godt ry ude i den Maritime kreds. Dette glæder os meget. Det der fremhæves er, at vi på havnen har mange spændende faciliteter, gode madsteder og et hyggeligt miljø både fysisk og socialt.
Tak til jer, for at I er medvirkende til dette.
Havnekontoret har udvidet teamet med en ekstra medarbejder. Thomas Hertz, er blevet deltidsansat og er til stor hjælp for havnefogeden Kennthomas og vores havneassistent Justin. Vi vil alle 4, gøre vores bedste til at alle vores brugere og gæster får en god service og en dejlig oplevelse på Ishøj havn, i den kommende sæson.
Vi har i gennem et stykke tid, haft udfordringer med at udsende flere hundrede fakturaer på én gang med opkrævninger til blandt andet havnekontingent i januar og hér i april.
Udbyderen som vi samarbejder med, er i højeste gear for at få løst dette problem.
Vi har dog i denne proces, fundet at det også handler om at vi ikke har de rigtige mailadresser. Derfor er det vigtigt at vi altid får opdaterede data og andre oplysninger.
Vi har mange som gerne vil overgå til PBS. Oplysninger til Nets, kan blive udleveret af havnekontoret.
Når vi modtager en besked fra Nets om at der er nye betalingsaftaler, sletter vi fakturagebyret på 53,00 kr.

Havnepersonalet projekter lige nu:

Havnepersonalet har også været i gang på havnen. Der er blevet opført et fint anlæg til klubbernes Juniorafdeling på Hummeren. Vi har stadig nogle større både som venter på pladser og derfor har vi set det nødvendigt igen at nedlægge mindre pladser og sammenlægge til længere og bredere pladser. Dette betyder desværre, at vi må flytte lidt rundt på enkelte både for at få puslespillet til at passe. Men det glæder os, at vi møder forståelse for dette hos de implicerede.
Et stort arbejde er stadig i gang på projektpladsen med at støbe en ny flydebro til H01. Den ”gamle” bro er ved at vise tegn på råd, og derfor ønsker havnefogeden at udskifte den faste bro med en flydebro. Så kan også denne bro modstå evt. fremtidige højvande.
Efter vinteropbevaring på land:
Der er travlhed på havnen lige nu. Der er allerede mange både der er kommet i vandet.
Alle glæder sig til den kommende sæson.
Husk at, hvis eller når du forlader din landplads, skal du rydde pænt op og kun, som minimum, efterlade et stativ og evt. en stige. Hvis dit stativ kan skilles ad eller klappes sammen, skal dette gøres.
Vi skulle gerne have parkerings muligheder til os selv og til vores gæster.
Efterlades der meget rod, vil man blive kontaktet eller i sidste ende, vil havnens personale rydde pladsen mod betaling af kr. 500,- kr. pr. påbegyndt time.

El aflæsning i denne periode:
Alle jer der har afleveret El aflæsninger inden sidste frist d. 10. april, vil modtage en regning lidt senere end normalt. Begrundelsen er at Anne holder ferie, og derfor ikke har mulighed for at udsende regninger lige efter d. 10. april som vanligt. I skal derfor ikke være bekymrede hvis der ikke dukker en regning op før sidst i måneden.
Alle elaflæsninger via SMS, vil ikke blive registreret.
**Husk at der altid skal aflæses. Også selvom der intet forbrug har været.**

Pullert adgang pr. d. 1. maj. 2019.
Så er vi klar til at introducere og informere om de nye pullerter og om brugen af dem.
Pullerterne ”lukker” havnen alle dage mellem kl. 22.00 og 05.45.

**Som udgangspunkt er åbningstiden tilpasset det sidste ”gæstekøkken” der lukker på havnen. Og de første renovationsfolk der henter affald**
Der kan gives adgang til og fra havnen via:
• Mobilopkald fra mobiltelefoner.
• Adgang via Tally kort.
• Indtastning af personlig Pin kode.
Havnens brugere:
Har man brug for adgang med bil i lukketiden, er det nødvendig at få oprettet en profil og en adgang på havnekontoret med:
Mobiltelefoner:
Alle brugere med en registreret og aktiv kontrakt, kan oprettes med én adgang via en mobiltelefon.
Adgangen på mobiltelefoner, registreres på mobilnummeret og kan kun benyttes af ejerens mobilnummer. Adgangen åbnes ved et opkald til pullerterne. Dette telefonnummer udleveres ved profilregistreringen.
Adgang via Tally kort:
Alle brugere kan, få indlagt en adgang på deres Tally kort. Denne adgang benyttes på samme måde som når man f.eks. skal have adgang til toiletbygningerne.
Indtastning af personlig Pin kode:
Ved oprettelsen af en adgangs profil, skal man vælge en personlig Pin kode. Denne indtastes ved adgang samt udgang, i ”lukketiden”.
Oprettelse af profil:
Ønsker man oprettet en profil på mobilnummer eller Pin kode, kan man sende en mail med:
Sit fulde navn, kontraktnummer, en personlig 4-5 cifret Pin kode og sit telefonnummer.
Adgange via Tally kort skal oprettes på havnekontoret.
Vær opmærksom på at, der hér i opstarten kan være ventetid på oprettelsen, da der sikkert er mange der ønsker adgang.
Man vil modtage et svar på mail, når adgangen er oprettet.

Øvrig information:
For at sikkerheden bliver højnet efter hensigten, bliver aktiverede adgange registreret i en log samt overvåget via et kamera ved indkørslen.
Vores anbefaling er, at man benytter en personlig Pin kode, da denne ikke kan mistes ved tab hvis den håndteres som andre vigtige Pinkoder.
Skulle man miste sit Tally kort, er det derfor meget vigtigt at man henvender sig hurtigt til havnekontoret, for at få Blacklistet sit mistede kort. Efterfølgende kort vil blive pålagt et gebyr på 100,00 kr.
Restauranterne:
Café SeSa lukker i sommerperioden, deres køkken kl. 22.00. Det vil i praksis sige at der skal kunne ankomme gæster til Cafeen frem til 22.00, herefter vil de og alle andre restaurantgæster, kun have udgangstilladelse med en kode fra restauratøren. Denne kode gives på en kvittering når gæsten har betalt.
**Koden virker i 1 time og kun én gang. Altså til udkørsel.
Al andet ind- og udkørsel af f.eks. Taxa, til restauranterne efter kl. 22.00, vil blive betjent og styres af restauratøren via et telefonopkald til restauranten.
Vand på broerne:
Vi har i år købt nye slanger og slangevindere til broerne. Vi håber at de vil gøre god gavn.
Dette arbejde er nu afsluttet og der er nu, trods et par frostskader, åbnet for vandet.
Bruger opdateringer:
Som altid, skal alle brugere opdateres med klub medlemskab, årsmærker til båden, Tallykort, telefonnumre, mailadresser og forsikringer. Dette gøres snarest på havnekontoret. Vi har netop modtaget mærker til Frihavnsordningen.
Miljøhusene:
Desværre bliver vores personale stadig mødt af alt mulig andet end spildolie og brugte oliefiltre. Der møder os spande med urin, eskrementer og miljøaffald såvel som kemiprodukter. Det er ikke noget vi er glade for at modtage. Vær venlig at holde jer til det beskrevne affald og resten skal man selv afhænde i egen kommune på miljøstationen.
Aktiviteter på havnen:
Rettelse!! Søndag d. 26. maj: Vild med vand – Havnens dag.
Rettelsen skyldes, at vi har vurderet, at flere vil bruge en søndag på havnen og en lørdag til rengøring og indkøb. 

Med venlig hilsen
Havnefogeden og Co.