Servicebrev august 2017    Se pdf version her:  Servicebrev nr. August 2017

Suk!

Sommervejret har ikke vist sig fra den bedste side indtil nu, men vi håber alligevel, at der bliver sejlet og hygget rundt om i havnen. Havnen har haft nogenlunde det samme antal gæsteovernatninger som juli 2016.

Info. Affald:

Sommer betyder, at der heldigvis er mange, som bruger havnens områder. Derfor er det også vigtigt, at man husker at putte sit affald i de rigtige spande. Vi skal gentage vigtigheden af, at man afleverer sin dagrenovation i de dertil hørende containere i miljøhusene. Det hjælper os meget, at man følger de skilte, der sidder i vores miljø rum.

Det vil blandt andet sige, at oliefiltre skal i tønderne, som er dertil indrettet. Olierester mm. skal selvfølgelig også i de rigtige beholdere.

Vi har stadigvæk mange udfordringer med byggeaffald og andet ikke hertil hørende affald og storskrald i vores store container på havnen. Byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen i den kommune, man har bopæl i.

Vigtigt. Tovholder på vinterpladserne:

På havnens repræsentantskabsmøde i april, blev det besluttet at arbejde med ideen om, at udpege en ”plads formand/ kvinde”. Ideen er, at dette skal fremme vores samarbejde med jer som brugere til at få udnyttet vinterpladserne så optimalt som muligt.

Vi søger derfor frivillige til at påtage sig denne rolle som tovholder til hver ”sektion” på havneøerne. Kunne det være noget for dig? Hvis ja!! så send os en mail med navn og kontrakt nr. til havnekontoret. Skriv i emnerubrikken; ”pladsformand/kvinde”.  Vi indkalder til et orienteringsmøde i starten af september måned. Hér kan vi samarbejde om en god løsning og strategi for den kommende optagning.

Info. Foto konkurrence:

Vi kunne tænke os at se sommeren i havnen fra jeres sted eller gennem jeres ”linse”. Ligger I inde med et dejligt stemningsbillede fra havnen, kan I deltage i sommerens foto konkurrence.

Send et stemningsbillede eller andet som du synes kendetegner havnen fra den gode side. Send det til Anne på: havnekontor@ishoj-havn.dk og mærk mailen med ”Sommer Konkurrence”.

Vi vil sidst på sommeren, udpege en vinder og overække en lille gave.

Info. Arrangement hos Tempo huset:

Husk at Tempo Huset er arrangør for  ”Både og vandsports messe” på Ishøj havn den 1-3 september 2017. Vi håber på godt vejr og stort fremmøde.

Tanker fra Havnefogeden.

Jeg er godt klar over, at jeg næsten hver gang nævner udfordringer med affald på vores havn. Men det gør jeg kun fordi, at vi virkelig har udfordringer med dette. Derfor beder vi jer alle sammen om at huske at læse skiltene ved vores containere.

Vi bruger rigtig meget tid på at rydde op efter miljø synderne. Vi hører også, at vi desværre har folk udefra, der synes, at det er i orden at komme med trailere og smide isolering, køleskabe, gamle møbler og meget andet storskrald i vores store containere. Disse containere er ment til havnebrugernes affald, og til affald som tømmes af havnepersonalet rundt om på området. Hjælp os med at anvise de rette til de rette steder.

Sidst men ikke mindst !!!

Nyd sommeren, og pas godt på hinanden derude.

Med venlig hilsen

Frederik Staal Havnefoged
S/I Ishøj Havn
Tlf: 4373 0004 Mob: 2013 7404