Se nyhedsbrevet i udskrivbart format (pdf) her: Servicebrev pr. 1. august 2018

Siden sidst:
Åh sikke et dejligt sommer vejr.  Det oser med skøn sommerstemning i havnen. Dette ses tydeligt på vores restauranter og i Havneshoppen, som har susende travlt med at servere for besøgende. Dette gode vejr har også betydet at vi, alene i juli har haft over 200 betalende gæster til overnatninger. Til jer som stadig har en sejlerferie til gode, beder vi om at huske at sætte jeres skilt på GRØN, for de gæster der kommer for en kortere periode. Man er velkommen til at skrive til havnekontoret, hvis man vil have flyttet sit skilt tilbage til GRØN, hvis man ikke har lavet en aftale med en ”bro nabo” om denne opgave. Denne varme og tørke betyder også at der er visse hensyn man skal tage ved brugen af åben ild. Der er i Ishøj kommune udsendt et totalt afbrændingsforbud. Dette betyder i praksis at vi overholder disse henvisninger i vores havn:

Du må ikke bruge disse apparater og lign. i det fri:

 Grill på broerne (du må dog gerne bruge grill på fast, ikke-brændbart underlag). Dog helst gasgrill og ikke éngangsgrill.  Anlagte ildsteder. Dette gælder vores opsatte grill pladser.  Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding. Dette gælder fx svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere og ukrudtsbrændere.

I forbindelse med rygning og bortskaffelse af aske, skal du udvise særlig opmærksomhed.  Lad asken blive i den tillukkede grill.  Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i dertil egnede beholdere.

Tally kort og opdateringer:
Selvom man ikke har nået at få opdateret sit kort med et nyt frisk år, kan man altid få dette gjort. Ligeledes kan man for 128,00 kr, få adgang til mastekranen og mastehuset eller få lagt en adgang ind til slæbestedet. Det er altid vigtigt, at man i denne forbindelse også giver besked om ændringer i form at ny mail, adresse og om sine forsikringsoplysninger.

Vores broer og bådpladser:
Vores nye havnefoged, Kennthomas, har sammen med havnebestyrelsen og Kasper, lagt en masse spændende planer for vores havn. Som nævnt i et tidligere Servicebrev, vil der snart blive påbegyndt arbejde med ramslagning af pæle til nye pladser. Dette arbejde vil foregå forskellige steder i havnen.

Vi har på nuværende tidspunkt ”kun” ca. 55 ledige pladser tilbage. Disse pladser er til både på 8 – 10 meter. Der har ikke været den store interesse for denne størrelse pladser. Derfor er det nødvendigt med lidt ”nytænkning”. Følg evt. med i vores arbejde i referaterne fra havnebestyrelsens møder på vores hjemmeside.

Indsejlingen
Der bliver, hver uge, foretaget dybdemålinger i området omkring indsejlingen. Disse målinger er opslået på havnens hjemmeside. Der har ikke været oprensning i indsejlingen endnu, så vi opfordrer stadig til at man holder øje med sin dybdemåler eller visuelt. Vi ved at Ishøj kommune arbejder for en kommende oprensning, men vi kan desværre ikke informere om nærmere periode.

Affald
Vi ser desværre stadig en stigende grad af ”kreativitet” for aflevering af bruger affald. Affaldet bliver gemt under bænke, ved buske, foran containere og andre steder. Udover at der er en øget risiko for rotter, er det også et ekstra arbejde for os at opsamle dette affald forskellige steder. Det er med andre ord, noget rod.

Lad os derfor gentage: ALT affald skal afleveres i de dertil hørende containere. Dagrenovation, pap/papir og batterier har containerpladser. Alt andet skal man bortskaffe sig på den lokale miljøstation.

Vi ligger stadig i forhandlinger med Ishøj kommune om at få en tilfredsstillende ordning for alle. Men indtil da, er man nødt til at følge havnekontorets anvisninger. Vi opfordrer hermed havnens brugere til at hjælpe os med at holde havnen pæn og ren.

Forsikringsoplysinger.

Tak for jeres hurtige reaktioner på vores krav om forsikringsoplysninger. Vi har fået rigtige mange oplysninger ind, men mangler stadig en del. Dette vil vi naturligvis rykke for. Det er vigtigt for os at vide at alle i havnen kan føle sig sikre på, at få evt. skader dækket. Især skader som man ikke selv har været skyld i eller at havnen kan holdes økonomisk skadefri for uheldige skader. Vi vil fortsætte med disse ”stikprøver” fremover.

Personalet på havnekontoret
Efter at vi har fået Kennthomas i vores team, føler vi at vi er ved at være et godt fast og positivt arbejdende hold, som i fælleskab kan opfylde alle brugernes ønsker og udøve en god og tilfredsstillende service. Vi håber på at alle har en god oplevelse med vores arbejde og vi er til hver en tid, interesserede i at høre andres meninger. Personalets ferie skal selvfølgelig også afholdes. Kasper har afholdt sin sommerferie og Kennthomas har planer om at afholde ferie senere på sæsonen. I Annes ferie, uge 32 og 33, vil der være en smule ændringer. Kasper vil servicere alle henvendelser på havnekontoret, dog vil der være visse opgaver, såsom større indbetalinger, spørgsmål til kontooplysninger, restancer, rykkerskrivelser og kontrakt administration, som må vente til Anne er tilbage på pinden.

Da Kaspers arbejdstid starter kl. 8.00, vil vi i denne periode, skrue lidt ned for åbningstiden.

**Kontoret har derfor ferie åbent; mandag til torsdag fra kl. 13.00 – 16.00, i uge 32 + 33

Vores erfaringer viser, at der i september er mindre behov for at besøge havnekontoret. Derfor ændrer vi overgangen fra sommeråbent til vinter åbent, fra 1. september.

Havnekontoret holder åbent fra 1. september til 30. marts; Mandag kl. 13-17 og onsdag kl. 13-18. Vi har stadig telefontid således; Havnefogeden og havneassistenten; mandag til fredag fra kl. 8.30 – 15.30 Havnekontoret; i kontorets åbningstid. Vores akuttelefon har altid åbent for nødopkald på nr. 2013 7404. Alle nødvendige kontakt oplysninger findes på Ishøj havns hjemmeside.

Fotokonkurrence.

Send os et billede at din allerbedste sommeroplevelse. Det kan være fra Ishøj havn eller fra én af dine ferieture. Send billedet inden d. 30. september, og vi vil trække en vinder og kvittere med en hyggelig kurv med dejlige sager. Send dit billede pr mail til Havnekontor@ishoj-havn.dk og mærk din mail med; ”Fotokonkurrencen.”

Hav en fortsat god sommer.

På havnekontorets vegne
Anne Tipsmark