Se servicebrevet som pdf fil:  Servicebrev Februar 2019

Siden sidst:

For at lette vores arbejde med at udsende fakturaer på opkrævninger, har i fået installeret et modul, som kan flette mailadresser fra vores økonomisystem til hver enkelt bruger.

Der har desværre været lidt udfordringer med at få dette til at køre optimalt og der har derfor været nogle som, af tekniske grunde, ikke har modtaget opkrævninger for havnekontingent o.lign.

Èn af grundene har dog også vist at være, at vi ikke altid for oplysninger om at der skiftes mailadresser. Det skal vi naturligvis vide for at kunne fremsende faktura til rette sted.

Vi arbejder stadig på at vores udbyder kan rette alle fejl og at vi fra næste udsending kan sikre at alle modtager de faktura som de skal. Skulle der være nogle som stadig ikke modtager, bedes I henvende jer til havnekontoret.

Vi beklager alle de besværligheder som dette kan havet givet.

Vinteropbevaring på land:

Vores pladsformænd har i samarbejde med havnepersonalet, gjort et flot stykke arbejde med at opsætte en plan for vinterpladserne. Bådene står fint og der er en god udnyttelse af landpladsen.

Vi har lige en stor opfordring til at man holder sin plads fri for rod og løse genstande der kan blæste rundt. Det er kun tilladt at have en stige liggende under båden.

Havnepersonalet, er nu i gang med at rydde op de steder hvor der ligger ting og sager, som ikke må ligge på pladsen. Alle bådejere vil, som varslet tidligere, blive opkrævet for denne arbejdstid med 500,00 kr. pr påbegyndt time.

El aflæsning:

Det er atter tid til aflæsning af el for dig som har fast tilslutning og IKKE Tallykort. Dette vil være den første aflæsning i år. Perioden der skal aflæses i er fra d. 1. marts til den 31. marts. Aflæsning skal være kontoret i hænde senest d. 10. april 2019.

Aflæsninger der indkommer efter denne dato, vil blive aflæst af Anne, og herefter opkrævet 100,00 kr. i aflæsningsafgift på regningen.

**Husk at der altid skal aflæses. Også selvom der intet forbrug har været.**

Når elaflæsningen afleveres, skal dette ske via mail eller personlig aflevering på kontoret eller i postkassen.

Alle elaflæsninger via SMS, vil ikke blive registreret.

Benyt det vedhæftede skema til at registrere din aflæsning og husk endelig kontrakt nummeret. J

Aflæsninger i 2019: 1. marts til 31 marts / 1. september til 30. september / 1. december til 31. december.

Havnekontoret:

Havnekontoret ændrede åbningstiden fra 1. april og frem til 30. september 2019;

**Mandag til torsdag kl. 13-17 og lørdage kl. 10-14

Vi har stadig telefontid således;

Havnefogeden og havneassistenten; mandag til fredag fra kl. 8.30 – 15.30

Havnekontoret; i kontorets åbningstid.

Vores akuttelefon har altid åbent for nødopkald på nr. 2013 7404.

Alle nødvendige kontaktoplysninger findes på Ishøj havns hjemmeside.

Kasper har opsagt sin stilling pr. 1. januar, og vi har efterfølgende opslået stillingen som havneassistent.

Vi  har modtaget over 50 ansøgere, og er lige nu i gang med at udvælge ansøgere til samtaler.  Ansættelsen vil have virkning fra 1. april. Vi glæder os til at kunne offentliggøre vores nye medarbejder.

Udover den nye havneassistent, har vi  fået Thomas tilknyttet havnekontoret i et ressourceforløb. Thomas er tilknyttet havnekontoret i ca. 15 timer om ugen.

Vores bogholder Anitta, er fra d. 1. februar, blevet fast tilknyttet havnekontoret med 8 timer pr. uge. Hun skal hér løse de regnskabsmæssige opgaver i samarbejde med havnebestyrelsen og havnekontoret.

Skulle der være brug for at rette henvendelse til Anitta, kan man skrive til: bogholder@ishoj-havn.dk

Nyt inkasso firma:

Vi har fået et nyt samarbejde med inkassofirmaet Likvido. De skal fremover opkræve de eventuelle debitorer som har restance til Ishøj havn. Vi har indtil nu kun haft gode erfaringer med deres løsninger og resultater.

Fremover vil processen være således: Der udsendes en Rykker 1 med lovmæssige varsler fra bogholderiet. Udebliver indbetalingen vil Likvido herefter overtage sagen. De vil, via SMS, mail og breve, fortsætte inddrivelsen af restancen inkl. renter, efter gældende regler.

Pullert løsning:

I uge 6, påbegyndte arbejdet med at opsætte pullert ved indkørslen til havnen. Selve åbningstiden og adgangs metoden på Tallykortet vil blive udsendt senere. Vi håber på, at vi med denne løsning kan hindre at for mange med ikke havnerelaterede hensigter, vil kunne blive stoppet.

Arbejdet forventes færdigt i uge. 7.

I gangværende projekter i havnen:

Nye broanlæg:

Vi er påbegyndt arbejdet med at opfører to store pladser ved ”Nokken”. Disse pladser er af typen P+ og måler; 20,5 m x 5,5 m. Når frosten er væk og vejret bliver lidt lunere, bliver der opsat el stander til både Tallykort og fast tilslutning. Broen har endnu ikke fået et navn, men bliver i daglig tale omtalt for ”Nokken”.

Der arbejdes i foråret på, at få færdiggjort broen mellem S05 og S05A. På denne bro vil der blive anlagt 3 store pladser af typen P+ og måler; 6m x 22 m. Også hér vil der blive påsat el stander til både Tallykort og fast tilslutning. Broen har endnu ikke fået et navn, men bliver i daglig tale omtalt for ”S05,5”.

Et stort arbejde er i gang på projektpladsen med at støbe en ny flydebro til H01. Den ”gamle” bro er ved at vise tegn på råd, og derfor ønsker havnefogeden at udskifte den faste bro med en flydebro. Så kan også denne bro modstå evt. fremtidige højvande. 

Vand på broerne:

Så længe at frosten er her, vil der ikke blive åbnet for vandet på broerne. Vores vandrør er for ”blottede” til at vi tør tage chancen og åbne før tid. Der vil derfor kun være mulighed for at hente vand ved toiletbygningerne og enkelte steder på land.

Frostvejr, betyder også at vi ikke kan spule og rense broerne for alger. Dette genoptager vi når frosten er væk. Pas derfor på når I færdes på broerne.

Bruger opdateringer:

Som altid, skal alle brugere opdateres med klub medlemskab, årsmærker til båden, Tallykort, telefon numre, mailadresser og forsikringer. Dette gøres snarrest på havnekontoret. Vi har endnu ikke modtaget mærker til Frihavnsordningen, men vi forventer at de kan udleveres omkring 1. april. Vi sender besked ud herom.

Tilsyn af eget fartøj:

Det er brugerens eget ansvar, at føre tilsyn med sit fartøj. Dette gælder for fortøjninger, pressininger, el tilslutning mm. Hvis havnens personale bemærker en løsreven båd, vil denne blive bjærget og sikret på ejerens regning.

Aktiviteter på havnen:

Igen i år, vil vi afholde nogle aktiviteter til glæde for havnens brugere men også udefrakommende gæster.

Der er indtil videre planlagt disser aktiviteter:

Lørdag d. 25. maj: Vild med vand – Havnens dag.

Weekenden sidst i august: Copenhagen Boat Show 2019 v/ Tempo Bådsalg.

På havnekontorets vegne

Kennthomas, Anne og Thomas