Servicebrev Juli 2017. Se som pdf: Servicebrev Juli 2017

Info.

Vi har fået lidt spændende materiale omkring sikkerhed til søs fra Stena Line, som vi har lagt som et link på vores hjemmeside under seneste nyt. Der har man også mulighed for at se, hvilke uddannelser man skal have, for at sejle de forskellige bådstørrelser.

Vigtigt.

Der er stadigvæk problemer med at aflevere skrald i de rigtige containere!!! Aluminiumsbeholdere rundt omkring på havnen, er selvfølgelig kun til aluminium. Hvis der lægges andet i, ryger det i småt brandbart, hvilket jo ikke giver særlig god mening for vores miljø. De små skraldespande som står rundt om på havnen (langs stierne), er kun til almindeligt småt affald. Al dagrenovation skal afleveres i miljøhusene i de containere som står dér (grønne plast). 

Vigtigt.

Vi har stadigvæk udfordringer i vores miljøhuse!!! Der sidder skilte, der fortæller, hvordan man skal aflevere sit miljøaffald. Derfor kan vi ikke forstå, at vi hver uge skal rydde op i gamle oliefiltre-olie-dunke-spande-spildolie mm. Det skal der rettes op på.

Info.

Der er etableret nye/brugte flydebroer til juniorklubben (på Hummeren). Tak til Hans Peter fra Multi Mak. Vi håber, at I alle vil blive glade for de nye tiltag, samt at I passer godt på flydebroerne.

Info.

Vi har spærret lidt af på P3 (Hummeren), vi flytter lidt rundt på trailerne, så vi kan få P1 helt færdig. Dem der får rykket deres trailer over på P3, får selvfølgelig besked fra havnekontoret.

Det betyder også, at fiskerne nu får en mindre gård til deres udstyr, derved får vi også styr på deres grej.

Reolen til opbevaring af kajakker og kanoer kommer også under tag.

P1 pladsen bliver til opbevaring af havnens stativer og til midlertidige større projekter, selvfølgelig kun efter aftale med havnekontoret.

Info.

Vi takker alle dem, der var med til at gøre Havnens Dag til en god og dejlig oplevelse på Ishøj havn. Vi glæder os til at gentage arrangementet i 2018.

Info.

Sidst og ikke mindst, så ønskes I alle en dejlig sommer, husk nu at passe på jer selv, når I er ude på vandet.

Med venlig hilsen

Frederik Staal

Havnefoged