Servicebrev fra havnekontoret, juni 2018

Se servicebrevet i udskrivbar form her:  Servicebrev juni 2018

Siden sidst:

Det er sikkert kommet ud til alle, at vi pr. d 15. maj har fået ansat en ny havnefoged. Kennthomas Kristensen, har nu fungeret i ca. 3 uger og det ser ud til at han trives godt med ”fogedkasketten”.
Kennthomas er tidligere selvstændig tømrermester med godt indblik i både ansatte, kunder og økonomi.
Vi er glade for at vi igen er fuldtallige på havnekontoret og at vi sammen kan udvikle havnen til et dejligt sted for både brugere, ansatte og gæster.

Sommer åbningstiden på havnekontoret:

Fra 1. april, udvidede vi åbningstiden på havnekontoret. Desværre skal vi meddele at vi i år ikke holder åbent om lørdagen i sommerperioden. Dette skyldes, at personalet i perioden uden havnefogeden, har oparbejdet en del overarbejde. Dette vil øges væsentligt hvis der skal påregnes 4 timer pr uge.

Tally kort og opdateringer:

Det er nu ved at være sidste chance for brugen af de Tally kort som ikke bliver opdateret. Tally kortet udløber d. 30. juni 2018, herefter vil det ikke være muligt at benytte toilet og vaskeri samt adgangen til mastehus og mastekran, hvis man har købt en adgang til disse.

Det er altid vigtigt, at man i denne forbindelse også giver besked om ændringer i form at ny mail, adresse osv.

Vores broer og bådpladser:

Der er godt gang i tilgangen af vores bådpladser. Vi har udsolgt i nogle af pladstyperne og har derfor måtte oprette venteliste. Vi byder alle vores nye gæster velkommen til vores havn.

Vi er i samarbejde med en af havnens brugere, ved at opfører en ny bro mellem S05 og S05A. Denne bro skal benyttes af 2 større både.

Indsejlingen

Det har nu været muligt været muligt at foretage dybdemålinger i indsejlingen. Da der er en del tilsanding beder vi om at der altid sejles med forsigtighed. Vi afventer at kommunen giver os endeligt besked om en tiltrængt uddybning af indsejlingen.
I mellemtiden bør man kigge på havnens hjemmeside med de sidste dybdemålinger der er foretaget på enkelte kritiske steder.

Fremtidige aktiviteter.

Lørdag d. 9. juni 2018, afholdes der ”Havnens dag” i rigtig mange havne landet over. Også vi på Ishøj havn, deltager i dette ”event”.

På Ishøj havn, vil klubberne holde ”Åbent hus”, der vil være gratis aktiviteter som Surfing, sejlads, bål hygge, klappe krabber, intro til dykkersporten, musik, bådudstilling om meget mere.

Se havnens program på Vild med vand / Ishøj havn

Til august, kommer ”Legeskibet” til Ishøj havn. Legeskibet er et fem årigt projekt i samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlende dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion. Vi har pt. planer om at lægge ”Legeskibet” i indsejlingen de få dage de er her. Denne placering ved vi ikke er optimal for sejler trafikken, men det er strategisk den bedste mulighed vi har, da dette projekt medbringer en del udstyr som skal stå på vendepladsen på Hummeren.

Sidste weekend i august afholder Tempo bådesalg, båd- og vandsportsmesse. Sidste års udstilling fik flere tusinde mennesker på havnen. Dette vil sikkert gentage sig i år. Der kan læses mere om denne messe på:

Tempo bådesalgs hjemmeside samt på Facebook

Anden information:

Havnens interne informationer kan man følge med i på havnens hjemmeside eller ved at holde sig opdateret om havnen og havnebestyrelsen i referaterne fra havnebestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmøderne på havnens hjemmeside: www.ishoj-havn.dk

 På havnekontorets vegne – Anne Tipsmark