Servicebrev fra havnekontoret, marts 2018 (Service brev marts 2018)

 

Vi har indtryk af, at havnefogedens servicebrev har været en god og brugbar mulighed for at kunne holde sig orienteret om aktiviteter og generelt info fra havnekontoret. Denne service vil vi gerne forsøge at fortsætte, når den nye havnefoged tiltræder. Indtil da vil der udkomme løbende service informationer fra havnekontoret.

Siden sidst:

Som alle nok efterhånden ved, er Ishøj havn pt. uden havnefoged. Stillingen som havnefoged er opslået på JobIndex, havnens hjemmeside og på havnens Facebook side. Sidste svarfrist er d. 15 marts. 2018, og bestyrelsen satser på at have en ny havnefoged senest d. 1. juni 2018, men der er selvfølgelig en mulighed for tidligere tiltræden. Der er allerede indkommet en del interessante emner, så vi er alle fulde af fortrøstning om at kunne finde en god og kvalificeret medarbejder.

Sommer åbningstiden på havnekontoret:

Fra 1. april, udvider vi åbningstiden på havnekontoret. Vi har frem til 31. september, åben mandag til torsdag fra kl. 13.00 til 17.00.

I den forbindelse, har havnebestyrelsen besluttet at udsætte havnekontorets lørdags åbninger, til der er ansat en havnefoged. Begrundelsen for dette er, at der lige nu er en del ekstra arbejdsopgaver overladt til det fungerende personale, trods den uundværlige praktiske hjælp til Kasper i hverdagen fra havnebestyrelsen.

Vedr. skrald:

Der arbejdes i kommunen på at ændre havnens affaldsordning. Det er en voldsom stor udgift for kommune at tømme affaldscontainerne som ordningen er nu. Der er lidt tvivl om, hvem der skal betale for det forskellige affald. Havnen har betalende borgere, havnebrugere og gæster, og det er i denne forbindelse ikke alt affald som ligger kommune for udgift. Vi håber at kunne finde frem til en mindelig løsning med Ishøj kommune.

I denne kolde tid, har rotterne fundet både varme og mad i vores affalds poser. Det betyder at Kasper bliver mødt af rotter, når han tømmer poserne fra affaldsstativerne på stisystemerne. Det kan dog hjælpe os meget, hvis der ikke bliver sat ”løse” poser rundt om på området, men at affald med blandt andet madrester bliver smidt i de grønne containere i miljøhusene. Denne ordning kan dog godt blive ændret alt efter hvilken løsning der besluttes i kommunen. Dette vender vi tilbage med.

Tally kort og opdateringer:

Det er tid til at for opdateret Tallykortet og få nye mærker til båden. Den sidste opdatering virker til 30. juni, men de nye årsmærke skal på snarrest. Tilbehørsmærker er ment til det personlige tilbehør, som man har stående på havnen og som kan identificeres med ejeren. Der tænkes hér f.eks. på et bådstativ, en stige, en cykel. Vi forventer at de nye Frihavns mærker kan udleveres omkring 1. april.

Det er vigtigt, at man i denne forbindelse også giver besked om ændringer i form at ny mail, adresse osv.

Vores broer og bådpladser:

Udover et løbende arbejde med renovering af vores broer, vil der blive tale om enkelte omlægninger af mindre pladser til pladser i en større kategori. Der er en efterspørgsel på pladser til både fra 40 fod og opefter. Derfor er havnebestyrelsen i gang med at finde løsninger, der kan i mødekomme fremtidige brugere.

Vi fortsætter i år, med at renoverer vores el tavler og andre el tilslutninger af ældre dato, så de lever op til de regler, der er på dette område. Dette arbejde blev påbegyndt i 2017 og vil forsætte i 2018.

Når frosten er væk fra broerne, vil der blive sprøjtet med algerens og åbnet for vandet. Indtil da beder vi om at al færdsel foregår forsigtigt.

Indsejlingen

Det har ikke været muligt at foretage dybdemålinger i indsejlingen under disse vejrforhold. I løbet af marts måned, hvis vejret tillader det, vil der igen blive foretaget positionsbestemte dybdemålinger.

Havnekontoret undersøger, i samarbejde med Vallensbæk havn, en tidsplan for om og hvornår der kan blive uddybet i indsejlingen.

Rengøringsopgaven på havnen:

Opgaven med rengøringen af toiletbygninger mm, er blevet evalueret efter udgangen af 2017. Havnekontoret har haft opgaven i udbud, og har efterfølgende valgt at opsige den nuværende aftale og indgå nyt samarbejde med et nyt rengøringsfirma. Dette firma påbegynder opgaven d. 1. maj 2018.

Pladsformænd:

Der arbejdes stadig med at få lidt mere styr på landpladserne. Et udvalg af frivillige til denne opgave skal, som tovholdere, have ansvar for hvert sit landområde. Meningen er at bådejerne kan lave aftale om placeringen at båden om vinteren og stativet om sommeren. Der afholdes snart møde i dette udvalg og al relevant information vil blive formidlet ud til alle.

Anden information:

Man kan tillige holde sig opdateret om havnen og havnebestyrelsen i referaterne fra havnebestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmøderne på havnens hjemmeside: www.ishoj-havn.dk

På havnekontorets vegne

Kasper og Anne.