Her kan du læse nyhedsbrevet: Servicebrev for marts måned 2020

     Servicebrev nr. 1 fra havnekontoret, marts 2020

Hermed lidt nyheder og status på Ishøj havn lige nu.

Velkommen:

Der er kommet en hel del nye både til havnen. Det er altid dejligt at skulle byde velkommen til disse nye besætninger. Vi håber at I alle falder godt til og at I spørger den første og bedste om hjælp eller info, hvis dette er nødvendigt. Der er rigtig mange der står parat til at hjælpe jer og besvarer jeres spørgsmål.

Nye brugere betyder også nye medlemmer i vores 3 sejlklubber. Disse nye medlemmer kan være med til at udvikle klublivet men også livet på havnen. Vi har dog måtte erfarer, at stadig ca. 10 % af havnens brugere, af én eller anden grund, stadig ikke har besluttet sig for hvilken klub de skal vælge.

Landområderne:

Man kan så småt se alle de mange hundredevis af forårsblomster og blomsterløg der titter frem, som vi med hjælp fra brugere, plantede sidste år. Det er et dejligt syn.

Man kan muligvis også se at der er fjernet nogle affalds containere enkelte steder på stierne. Dette er gjort efter at havnebestyrelsen har omlagt aftalerne med afhentning af affald. Nu er affald opgaven delt mellem Ishøj kommune og Ishøj havn på en anden måde. Vi vil stadig kører rundt i den lille el bil og tømme affald, men forholdsmæssigt er udgifterne lagt mere over på kommunen. Dette betyder også er der er nogle ændringer i hvad og hvor man afleverer sit affald.

Husholdnings affald som almindeligt dagrenovation og dåser, skal smides i de dertil indrettede containere i miljøhusene. Der er der også containere til pap, glas, batterier mm.

Storskrald som vi før har set det, som møbler, hårde hvidevare, elektronik, skibshynder, gamle sejl og andet i den størrelse, SKAL afleveres på en genbrugsstation tilhørende egen kommune.

Læs mere om Ishøj genbrugsstation hér. Man skal være opmærksom på at personalet kan forlange at se legitimation for at borgere der besøger genbrugsstationen er bosiddende i Vest forbrændings opland.

Vi håber at ved fælles hjælp, kan vi alle være med til at holde havnens områder fri for skrald.

Søsætning og landsætning

Den tidligere udsendte skrivelse om perioden for søsætning og landsætning er ændret således:                                                 Alle både skal være i vandet i perioden 1. juni til 31. august således, at Ishøj Kommune i denne periode kan udføre den nødvendige pleje af havnens område.

Skulle det være nødvendigt at stå på land i den periode, skal man rette henvendelse til havnekontoret, hvor man så vil få at vide, hvor båden skal stå. Alle udgifter i forbindelse med en evt. flytning af båden, påhviler bådejeren. Vi beklager den unødvendige uro, som den første skrivelse eventuelt har givet anledning til.

 

Vejr og vind:

Vejrmæssigt har det været en heftig periode og det ser ud til at det fortsætter lidt endnu. Derfor er det meget vigtigt at man tjekker sin båd. Dette skal gøres om den står på land eller ligge i vandet. Vi oplevet presenninger, løse dele og plastik spande, der blæser rundt på land. I vandet er der fortøjninger der bør efterses efter stormvejr eller skiftende vandstande.

Der er allerede enkelte der efterspørger om åbning af vandet på broerne. Vi kan kun sige at vi åbner først, når der er en god lang frostfri periode. Der er for mange omkostninger forbundet med at tage chancen og herefter konstaterer frostsprængninger af rørene.

Venskabs havn i Klagshamn. (55°31,3´N 12°53,7´E)

Vi synes lige at vi vil påminde om at Ishøj havn er venskabs havn med Klagshamn. Det er en god gammel aftale der er indgået for mange år siden. Aftalen går i sin enkelthed ud på at nyde sejlsporten og sejlerlivet på tværs af Sundet. Når de to havne besøger hinanden, er der den overensstemmelse om at man overnatter uden at betale havneafgift og man kan benytte området og dets faciliteter uden yderligere beregning. Det samme gælder selvfølgelig for Klagshamns sejlere, som gæster Ishøj havn.

Klagshamn havn, er en skøn perle. Et vidunderligt miljø med små huse, fiske restauranter og en dejlig badestrand. Byen ligger en god gåtur derfra og er man til cykelturer, kan man frit benytte de havnecykler der er til rådighed.” Klagshamn havn. Altid et besøg værd.”

Ramslagning og andet banke arbejde:

I disse dage har vi et ramslag til at sætte nye pæle ned. Påsejlinger, frost, råd og andre hændelser har gjort at havnen trængte til nye pæle. Derfor kan man se og hører dette fartøj arbejde.

Havnefoged og havneassistenten, Kennthomas og Thomas, er i fuld gang med at udbedre rådskader på broen ved mastekranen på Hummeren. Ved en nærmere gennemgang, blev det opdaget at det meste af broen var gennemrådden og trængte til en gennemgribende renovering. Derfor er der et stort arbejde i gang med at sikre broen så mastekranen kan benyttes i sikkerhed.

Vaskeriet:

Der har igen været lidt reparationer og udskiftning af vaskemaskiner på vaskeriet. Vi oplever desværre at maskinerne ind imellem behandles lidt ”hårdhændet”. Vaskeriet benyttes flittigt, og derfor vil vi gerne opfordre til at brugerne håndterer rummet med ”blød hånd”. De maskiner der er installeret nu er rimelige nye, og skulle gerne klarer vaskeopgaverne i lang tid.

Havnekontoret:

Som I alle sikkert ved, fratræder havnefogeden sin stilling med udgangen af april 2020. Lige nu er der ingen vished om hvornår der indtræder en ny. Ej heller ved vi, om den tidligere havneassistent stilling vil blive genbesat. Dette betyder at personale situationen på havnekontoret, måske vil være lidt i undertal fra 1. maj. Som det ser ud lige nu, vil der være Thomas på deltid og Anne på deltid. Vi beder derfor om lidt tålmodighed med opgaveløsninger.

Sommeråbningstiderne fra 1. april er endnu ikke fastlagte. Dette gælder også muligheden for at vi åbner havnekontoret i nogle timer om lørdagen. Men vores mail, er altid åben. J Vi skal selvfølgelig nok informere når der er nyt.

Der er nu mulighed for at komme og få opdateret sit Tallykort og få ID mærker til båden for 2020. Har man en kvittering på en gyldig forsikring, skal denne fremvises ved samme lejlighed. Frihavnsmærker for 2020, forventes at kunne udleveres primo april.

Kontakt til havnekontoret:

Da havnefogedens mobilnummer tidligere, har fungeret som havnefoged mobil og som Akut telefon, har det været nødvendigt at udskifte AKUT nummeret med et nyt.

Fremover vil der kunne opnås kontakt til personalet på disse tidspunkter:

Havnekontoret: 4373 0004. Der er mulighed for at lægge besked udenfor åbningstiden.

Havnefogeden;

Mobil: 2013 7404.Fra kl. 08.00 – 10.00.

Mail: havnefoged@ishoj-havn.dk. Altid åben.

Havneassistent;

Mobil: 5124 7505. Fra kl. 08.00 – 11.00

Mail: havneassistent@ishoj-havn.dk. Altid åben.

Kontorassistent;

Mobil: 4114 4069 i kontorets åbningstid.

Mail: havnekontor@ishoj-havn.dk. Altid åben.

Bogholderiet;

Mail: bogholder@ishoj-havn.dk. Altid åben.

NYT NYT!!

Til nød- og akutte situationer uden for andre telefontider;

Mobil: 2497 2635. fra kl. 15.30 – 08.00.

Ishøj havns hjemmeside: www.ishoj-havn.dk