For at se hele nyhedsbrevet med billeder kan du klikke her:   Servicebrev nr. 1. november


Vigtigt.
Så er der igen blevet samlet stativer ind uden gyldige årsmærker, hvilket vi på havnekontoret ikke helt forstår. Vi skriver gang på gang, at fristen for opdatering af Tallykort og udlevering og påsætning af års-mærker er 30/6 hvert år. Men i år har vi samlet over 20 stativer ind igen. Det er nødvendigt, at der strammes op på dette. Når vi ikke kan se kontraktnummeret og årstallet på stativerne, kan vi ikke se om pladsen forventes at skulle bruges. Det vil sige, at vores mulighed for en ekstra indtægt af vinteropbevaring af både fra andre havne begrænses. Vi modtager klager over, at vi ikke kontakter ejerne med ”gamle” årsmærker, men det er desværre i et omfang, så vi ikke kan indlægge denne tid i vores øvrige arbejde.

Vigtigt.
Der udsendes el-aflæsningsbilag med dette servicebrev. Dette bilag er KUN til dem af jer, der har egen bimåler og som har fået oplyst, at der skal indsendes aflæsninger 3 x årligt. Dette bilag er til brug for aflæsning fra 1 dec.- 31 dec. Dette skal indsendes eller afleveres senest d. 10/1- 2018. Alle som ikke indsender aflæsning vil få deres stander aflæst af Anne, som herefter vil påfører et gebyr på 100 kr. på regningen.
Normalt vil der, på årets første 2 aflæsninger, ikke blive lavet en faktura på beløb under 100 kr., men i årets sidste aflæsning vil vi ”nulstille” alle aflæsninger. Husk at skrive jeres kontraktnummer på aflæsningen.

Info.
Der vil i december være en julekonkurrence i gang på havnens område. Man kan, hvis man er lidt heldig finde  3 stk. julenisser, som er gemt rundt om på havnens område. Kig jer godt omkring.
Måden man deltager på! Man tager et billede af mindst 2 ud af de 3 nisser, sender det til os på havnekontoret, senest onsdag den 20/12, vinderen vil får besked torsdag den 21/12.
Præmien, som er en julekurv, kan afhentes på havnekontoret.

Info.
Kontoret holder juleferie fra fredag den 22/12 2017, vi er tilbage igen den 2/1 2018. Nødtelefonen vil være bemandet, men kun som akut nødtelefon.
Kasper vil være på området enkelte dage mellem jul og nytår, dog kun for at tømme skrald.

Vigtigt.
Husk at tjekke fortøjningerne på jeres både, for dem af jer der vælger at blive i vandet vinteren over. Vinter- stormene er jo også på vej i vores retning,

Vigtigt.
Vi oplever stadig, at folk trodser skiltet med ”Gennemkørsel forbudt” foran havnekontoret. Husk at det er et område med arbejdspladser og mange af os færdes på kryds af vejen. Derfor er det er god regel at køre med stor forsigtighed her i den mørke og isglatte tid.

Info.
Der er for tiden set søkøer i havnens område.  Derfor advares der i mod badning fra havnens broer, og sejllads med mindre både. J

Info.
Husk at der skal sættes gyldigt årsmærke på masterne, som er lagt op til vinteropbevaring i mastehusene.
Disse mastehuse er kun til opbevaring af master og bomme. Anden form for opbevaring, som sejl, surf brædder, oppustelige dinghies osv, skal fjernes da det hurtigt kan give manglende plads for andre.
Det er især i mastehuset på Hummeren, at der er andet end det ”tiladte”.

Vigtigt.
Pas på når I færdes på broerne. Vores broer er ved at være glatte at færdes på. Vi vil rense dem med algerens og strø miljøvenligt salt på efterfølgende.

God jul

Der vil være lidt jule tam-tam på havnekontoret torsdag d. 21/12 fra kl.14-16, med lidt gløgg og æbleskiver,
hvor vi samtidig kan ønske hinanden en god jul og et godt nytår.  Vinderen af julekonkurrencen kan her få udleveret sin julekurv.

Til jer som vi ikke ser mere i år, ønsker vi en glædelig jul og et godt nytår.

Vi takker for en dejlig sæson 2017 og glæder os allerede til at dele sæson 2018 med jer alle.

Med venlig hilsen

Frederik Staal                                 Kasper Henningsen                                             Anne Tipsmark

Havnefoged                                    Havneassistent                                                     Kontorassistent

Mob: 2013 7404                             Mob: 5124 7505                                                    Mob: 4114 4069