Siden sidst:      Se Sercvicebrevet som pdf fil:   Servicebrev november 2018   

Vi går nu en tid i møde hvor vi ikke ser så mange brugere på havnen i det daglige. Men det er stadig nødvendigt at tilse sin båd i vandet for sikre fortøjninger mm. Især efter dårligt vejr. Ligeledes bør man tilse sin båd på land, efter storm og hårdt vejr, om evt. presenninger o. lign, stadig ligger som det skal. På havnekontoret bruger vi en del tid på at kontakte bådejere, hvis både trænger til et eftersyn.

Vinteropbevaring på land:

Vores og pladsformændenes planer om at indfører faste vinterpladser, ser ud til at ”flaske” sig fint.

Vi er opmærksomme på, at der er nogle brugere som ikke har været helt tilfredse med deres placering, men i sidste ende ser det ud til at være en god løsning for alle.

Mange af disse pladsformænd, melder nu tilbage, at der er ved at være fyldt op og at der kun er få pladser tilbage. Derfor ser vi det som en nødvendighed at sætte en deadline for at give besked om man ønsker at benytte sig af en vinterplads på land.

Deadline for at give besked til pladsformanden i sit område er: Fredag d. 16. november 2018.

Er man i tvivl om hvem man skal kontakte, kan man danne sig et overblik på det vedhæftede kort og områderne. Hvert område har et P nummer, og hvert område har en pladsformand.

Skulle der være fyldt op i det område nær broen hvor man har bådplads, vil vi forsøge at finde en vinterplads tæt på.

Oprydning på landpladsen:

Efter enhver brug af landpladserne, har bådejeren pligt til at rydde op efter sig. Der må derfor ikke ligger efterladenskaber under stativer når der ikke arbejdes på båden. Alt arbejdsmateriale fjernes efter arbejdet.

Alle stativer der ikke benyttes til vinteropbevaring skal, om muligt, efterlades med max. en stige og ”klappet” sammen så de fylder mindst muligt.

Havnefogeden henstillede i sidste nyhedsbrev, til at alle brugere inden udgangen af uge 43, skulle have ryddet op ved eget stativ så det var i overensstemmelse med Ishøj havns ordensregler § 15.

Det blev ligeledes varslet, at hvis der, efter uge 43, lå materialer under eller ved stativer, vil havnens personale fjerne dette for bådejernes regning og risiko. Dette vil nu i nærmeste fremtid blive fjernet og herefter faktureres efter 500,00 kr. ex. moms, pr påbegyndt time.

El aflæsning:

Det er atter tid til aflæsning af el. Dette vil være den sidste aflæsning i år. Perioden der skal aflæses i er        fra d. 1. december til den 31. december. Aflæsning skal være kontoret i hænde senest d. 10. januar 2019. Aflæsninger der indkommer efter denne dato, vil blive opkrævet 100,00 kr. i aflæsningsafgift på regningen.

Når elaflæsningen afleveres, skal dette ske via mail eller personlig aflevering på kontoret eller i postkassen.

Alle elaflæsninger via SMS, vil ikke blive registreret.

Benyt det vedhæftede skema til at registrere din aflæsning og husk endelig kontrakt nummeret. J

Havnekontoret:

Havnekontoret ændrede åbningstiden fra 1. september og frem til 30. marts 2019;

Mandag kl. 13-17 og onsdag kl. 13-18.

Vi har stadig telefontid således;

Havnefogeden og havneassistenten; mandag til fredag fra kl. 8.30 – 15.30

Havnekontoret; i kontorets åbningstid.

Vores akuttelefon har altid åbent for nødopkald på nr. 2013 7404.

Alle nødvendige kontakt oplysninger findes på Ishøj havns hjemmeside.

Sidste åbningsdag på havnekontoret inden jule- / nytårs ferien er onsdag d. 19. december.

Denne dag holder vi julehygge og ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår.

Vi vil derfor gerne invitere til Glögg og æbleskiver, onsdag d. 19. december fra kl. 13.00 til kl. 18.00.

Herefter afvikler kontorpersonalet ferie frem til nytår og kan derfor ikke træffes på telefonerne. Men alle vores mails er som altid åbne. Der køres selvfølgelig renovationsrunder, mellem jul og nytår efter behov.

Til jer som vi ikke ser mere i 2018, Glædelig jul og Godt nytår.

På havnekontorets vegne

Kennthomas, Kasper og Anne.