Se eller udskriv Servicebrev oktober 2017

Info. Vinteropbevaring:

Nu kom efteråret godt i gang med blæst og mere regn. Så nu er det tiden for egenkontrol af fortøjninger mm.  Dette er vigtigt, da havnen ikke dækker skader på bådene under opbevaring i vandet samt på land, hvis uheldet skulle være ude. Derudover er det et krav fra havnekontoret, at hvis man sætter sin båd på land med mast, skal der være min. 6 ”hænder” på båden, når den står i stativ. Hér tænkes på eksempelvis 2 ekstra støtteben udover selve stativet.
Da vejret viser sig fra en mere hård side for tiden, vil vi fra havnekontoret være glade for, at når man sætter sin båd på land i år, bruger man lidt mere tid på at sikre sig, at vinden ikke hiver de evt. ekstra overdækninger på bådene af, da de kan gøre stor skade på nabobådene mm.
Der er nedskrevet nogle forhold omkring både land- og vandpladser. Disse forhold har jeg en forventning om, at de bliver overholdt.

Skulle man være i tvivl om havnens regler om ovenstående, kan man finde dem i ordensregler for Ishøj havn. Disse skulle være udleveret eller kan findes på havnens hjemmeside: www.Ishoj-havn.dk.

Info. Møde med ”Pladsmænd”

Der har været afholdt møde omkring fremtidig opsætning af både på landpladserne. Dette første møde med ca. 10 interesserede brugere, var ment som en ”brainstorm” og meningsudveksling. Vi fra havnekontoret fandt dette møde meget givtigt og glæder os til det næste møde, som er aftalt til om ca. 6 mdr.
Så vi er,i gang med at tænke mange tanker omkring hvilke opsætningsmuligheder, der kan lade sig gøre på vores landpladser.
Indtil da….hjælp hinanden når I sætter bådene på land i år (2017). Vi begynder først med et nyt opsætnings system i 2018.

Info. Åbningstid havnekontoret.

Husk at vi har nye åbningstider på havnekontoret (vintertid). Personalet vil i denne vintertid benytte sig af, at få afviklet evt. afspadsering og ferie. Der er planlagt helt lukket på havnekontoret mellem jul og nytår. Der vil dog blive tømt skrald af Kasper, som også står for at besvare de akutte NØD opkald.

Vigtigt. Problemer med skrald igen, igen og igen..

Endnu en gang er der kommet noget i vores container på havnen, som absolut ikke hører til dér. Vi har flere gange måtte sande, at der kommer folk udefra og tømmer deres vogne med alverdens affald.
Vi bruger mange ressourcer på at løse dette store problem, så vi kunne godt blive bedre til vores affaldsløsninger?

Info. Bom / Pullert løsning.

Vores ansøgning vedr. pullertsystem til indkørslen på Ishøj havn, skulle være behandlet i byrådet i sen- sommeren, men desværre lader svaret vente lidt på sig. Vi håber, at det er et positivt svar vi får, så vi kan gå videre med løsning af opgaven omkring sikring af havnen.

Info. Aftenbelysningen på stierne.

Skulle der være lamper på stisystemet, som ikke virker, her i den mørke tid, så meld det til havnekontoret, så vi kan få lidt lys over land. Husk at notere den farve og det nummer som mærket på lygtepælen har. Dette gør det meget nemmere for os at finde frem til den defekte pære.

Info. Lidt af hvert i efteråret.

Nogle af havnekontorets efterårs/vinter opgaver, er blandt andet at få renoveret H01 broen for rådne brædder mm. Vi skal ligeledes have sprøjtet alle broer rene med algerens. Derudover har vi altid renoveringsopgaver og akutte opgaver, der måske bryder opgavelisten lidt.

Info. Færdsel på havnen.

Husk at køre efter forholdene på havnen (30 km på hele havnen), da vi er gået ind i den mørke tid.
Der er intet forandret med hensyn til hurtig færdsel foran havnekontoret. Hér er der stadig gennemkørsel forbudt og kun tilladt, hvis man har et ærinde på dette område. Husk nu at der hér bliver kørt med store både til og fra bådhotellet

Info. Ny projektplads.

Sidst og ikke mindst, så er P1-pladsen (Hummeren) lavet færdig. Det skal siges, at der ikke må sættes noget på denne plads, medmindre man har en aftale med havnekontoret. Denne plads skal fremover være forbeholdt projektopgaver. Disse projektopgaver vil blive nøje tilset og vil have en varighed af 1 til 6 mdr.
Kommer man ud over denne periode, skal man have lavet ny aftale med havnekontoret. Dette gøres inden udløbet af den oprindelige aftale.

Med venlig hilsen

Frederik Staal Havnefoged
S/I Ishøj Havn

Tlf: 4373 0004 – Mob: 2013 7404