Siden sidst:    Se servicebrevet som pdf fil :     Servicebrev Oktober 2018

Det ser ud til at vi får lidt ekstra sommer. Det er jo skønt. Vores gæstesæson i Ishøj havn har været super god. Vi har ifølge vores Tally automat, solgt 792 overnatninger mod 351 overnatninger i 2017.

Udover dette har det, efter vores overbevisning, også været en god sæson for erhvervet og restauranterne.

NYT! Betaling for bad.

Som I sikkert har bemærket, har havnefogeden opsat betalingsterminaler på baderummene til brugerbetaling. Der er på repræsentantskabsmødet blevet godkendt, en pris på 2,00 kr. / minut.

Denne brugerbetaling træder i kraft pr. d. 1. november 2018, og kan kun benyttes hvis man har fået lagt en kode ind på sit Tally kort.

*Alle vore helårsbeboere kan komme på havnekontoret og få lagt deres adgang ind, inden d. 1. november.

I praksis, foregår det som når man skal have el via Tallykort til el standere på broerne. Når man indsætter kortet i betalingsterminale, er der adgang til vandet. Når kortet trækkes ud, slukkes der for vandet. Man kan derfor selv regulere hvor meget badet skal koste.J Hvis man lader kortet sidde i terminalen, vil vandet automatisk slukkes efter 15 min. Er dette tidsrum ikke nok, må man indsætte kortet på ny.

Vinteropbevaring på land:

Vi er nu, i samarbejde med 9 frivillige brugere, påbegyndt arbejdet med opsætning af stativer og både til vinteropbevaring. Disse 9 pladsformænd laver et stort stykke arbejde med at lave skitser og kort over det            P- område som de har fået tildelt. De har ofte et bredt kendskab til bådene på broerne i P-områdets nærhed, og ved derfor cirka, hvor mange og hvor store både der skal op på land.

Der er udsendt et brev og et skitsekort med P-områder og kontakt oplysninger på den pladsformand som skal kontaktes, når man kender en dato for sin optagning. Herefter vil havnekontorets personale, placerer bådstativet efter anvisning fra pladsformanden.

Vi synes selv at det fungerer fint, og håber at kunne nå målet med at skabe system og orden på landpladserne. Derud over håber vi også på at kunne etablerer plads til bådejere udefra, som ønsker at leje opbevaring til deres båd på Ishøj havn.

Oprydning på landpladsen:

Efter enhver brug af landpladserne, har bådejeren pligt til at rydde op efter sig. Der må derfor ikke ligger efterladenskaber under stativer når der ikke arbejdes på båden. Alt arbejdsmateriale fjernes efter arbejdet.

Alle stativer der ikke benyttes til vinteropbevaring skal, om muligt, efterlades med max. en stige og ”klappet” sammen så de fylder mindst muligt.

Havnefogeden henstiller til at alle brugere inden udgangen af uge 43, har ryddet op ved eget stativ så det er i overensstemmelse med Ishøj havns ordensregler § 15.

Skulle der efter uge 43, ligge materialer under eller ved stativer, vil havnens personale fjerne dette for bådejeren regning og risiko. Der faktureres efter 500,00 kr. pr påbegyndt time.

Husk at dække godt af, hvis der slibes eller andet arbejde der kan sprede sig til de omkringliggende både.

Vores nye broer og bådpladser:

Vi har etableret 11 reelle nye pladser.

  • 6 nye store pladser på S02, som er blevet forlænget med et broanlæg.
  • 3 nye store pladser mellem bro. S05 og S05A. Vi har ikke ”døbt” denne bro endnu, så i daglig tale omtales den Bro. S05,5.

 

  • 2 nye store pladser og broanlæg ved Nokken, mellem bro H05 og H05,5. Denne bro er endnu ikke ”døbt”, så i daglig tale omtales den Bro. Nokken.

Udover dette er der:

  • omlagt 4 mindre pladser på S04, til 3 store pladser.
  • omlagt 3 mindre pladser på H07, til 2 store pladser.
  • omlagt 4 mindre pladser på S10, til 3 store pladser.

 

Fotokonkurrencen.

Vi havde opfordret havnens brugere til at tage et billede med god sommerstemning.

Der indkom desværre kun 4 billeder! Men disse var så stemningsfyldte, at havnefogeden besluttede sig for at kåre dem alle som vindere af fotokonkurrencen. Tillykke til de 4 vindere. Der står en præmie på havnekontoret der kan afhentes.

Vinder billederne kan ses på havnens hjemmeside.

Affald

Vores udfordring med affald og affaldssortering, virker til at være blevet bedre. Vi tror at det bunder i at I som brugere har taget vores ”opråb” til jer og at der er opsat flere containere til bl.a. kemisk affald som malerbøtter mm. Det kan sikkert også forklares ved at gæstetallet udefra er faldende.

Havnekontoret

Havnekontoret holder åbent fra 1. september til 30. marts; Mandag kl. 13-17 og onsdag kl. 13-18.

Vi har stadig telefontid således;

Havnefogeden og havneassistenten; mandag til fredag fra kl. 8.30 – 15.30

Havnekontoret; i kontorets åbningstid.

Vores akuttelefon har altid åbent for nødopkald på nr. 2013 7404.

Alle nødvendige kontakt oplysninger findes på Ishøj havns hjemmeside.

Sidste åbningsdag inden jule- / nytårs ferien er onsdag d. 20. december.

Lidt sjov historik!

Forleden dag var jeg på arkivet. Dér fandt jeg den allerførste kontrakt der blev underskrevet til den første bruger i Ishøj havn. Kontrakt nr. 0001. Den blev underskrevet d. 31. maj 1980.

Til dags dato har vi underskrevet 6434 kontrakter. J

På havnekontorets vegne

Anne Tipsmark