Info.

Vi er i gang med P5 og P7 på Hummeren (p-pladsen), pt. er alle stativerne rykket væk fra pladsen, træerne (poppeltræer) er blevet fældet, kommunens samarbejdspartner kommer og laver landpladserne færdige forhåbentlig inden oktober måned.

Vigtigt.

Husk at der skal sejles med nedsat fart i hele Ishøj havns område; o), 3 knob skal holdes til man er fri af moleområdet i indsejlingen.

Info.

Husk før du sejler!! Dybder i havne området og i indsejlingen tages hver uge og lægges på vores hjemme- side under seneste nyt.

Info.

Vi går i gang med den nye bro i vores havn (S05a), når vi kommer ind i september(uge 36). Der bliver kørsel med materialer, så tænk på dem der arbejder der, når I parkerer bilerne.

Info.

Den store motorbåd som ligger i indsejlingen til lagunen, er en af vores nye andelshavere, han venter på, at vi får den nye bro S05a færdig. Derfor ligger han der og vi håber, at der er forståelse for det.

Info.

Som de fleste nok har set, så er der overfor havnekontoret et NYT byggeri i gang, når det står færdigt, er det til opbevaring af både mm.

Igen skal det siges, at gennemkørsel foran havnekontoret stadigvæk er forbudt, dette bedes overholdt, da vi pt. har flere folk, der arbejder i området, så vis hensyn. Tak.

Info.

Skulle man stå og mangle et stativ til sin båd, så husk at vi fra havnekontoret kan hjælpe med et stativ.

Man kan leje et eller bestille et, som vi får hjem til jer, alle priser kan I få på havnekontoret.

Info.

Vi siger tak for at vores miljøhuse stadigvæk ser ryddelige ud.

Info.

De blå container vi har på begge øer, er ikke til div. byggeaffald. Byggeaffald skal afleveres på egne genbrugspladser i den kommune man bor i.

Info.

Anne er tilbage mandag uge 36, så dem der endnu ikke har fået deres nye kontrakter, bedes henvende sig til kontoret efter uge 36.

Med venlig hilsen

Frederik Staal. Havnefoged

Tlf: 4373 0004 / Mob: 2013 7404