Se udskrivbar version her:  Servicebrev pr. 12. april 20211

Bolværk og spuns på Hummeren: 
Ishøj kommune har givet Ishøj havn, midler og mulighed, for at få renoveret og udbedret vores bolværk og spuns på Hummeren ved mastekranen. Dette er vi meget taknemmelige for.
Dette betyder dog også, at vi fra d.d. og frem til sidst i maj, må undvære den plads som ellers bruges til søsætning og andet.

Vi erkender at vi, på flere måder, udsætter vores brugere for et pres i forhold til at kunne benytte mastekran og søsætnings kajen. Vi har nu været i kontakt med det firma som skal reparere mastekranen. De har så lovet, at vi igen har vores mastekran senest d. 17. april 2021.

Nyt vaskeri:
OBS!! Vaskeriet vil være lukket i uge 16.
Vores etablerede vaskeri har ikke kunne modstå den store efterspørgsel, der har været på muligheden for at kunne vaske tøj.
Vi har desværre, brugt en del midler på at udskifte vaskemaskiner, tørretumbler, vandrør og lignende.

Fremover er opgaven vedrørende vaskeriet, udliciteret til Nordtec. Dette firma opsætter selvdocerende industrimaskiner samt tørretumblere. Der vil blive opsat udførlige brugsvejledninger.
Prisen for at benytte disse vaske-/tørremaskiner, er Kr. 25,00 / time. Det betyder i praksis, at man f.eks. kan benytte vaske- og tørremaskiner i 2 timer, når man har indbetalt Kr. 50,00.

Vi har desværre oplevet at vaskeriets maskiner, benyttes til at vaske tovværk, hynder, sejlersko og andet end lige ”almindeligt” vasketøj.
Denne brug af maskinerne, vil der blive slået hårdt ned på. Konstaterer vi en fejlhåndtering af maskinerne, og kan dette sammenlignes med adgang via Tallykort, vil der blive opkrævet erstatning overfor brugeren.

Mastekranen på Hummeren:
Det er lykkedes os, at få reparationen af mastekranen hurtigt overstået. Den er nu tilbage og er klar til arbejde. HUSK! Den må kun bruges til maste løft.

Med venlig hilsen
Personalet på havnekontoret.