Service Brev September 2017.  Se som pdf her—> Servicebrev september 2017

Info.

Så er Tempo bådsalgs messe vel overstået. Tempo og vi på havnekontoret er utrolig glade for det store besøg. Det må siges at have været en overvældende succes med 20.746 besøgende på de tre dage.
Der har udover succesen, været lidt ”uro” omkring parkerings forholdende for alle vore gæster men også for de deltagene stand holdere. Dette må vi lære af, og blive bedre til at klare til næste gang.

Vi vil gerne takke de af jer der stillede op som frivillige til at klare opsamlingen af det affald der ikke fandt vej til de opstillede affalds stativer. Super flot arbejde og meget ros fra arrangørerne.

På havnekontoret havde vi reklameret med et messetilbud. Det bestod i at alle ny oprettede kontrakter under messen, kunne sparer etableringsomkostningerne. På den ”konto” fik vi 5 ny kontrakter i hus.

SKS havde en stand på messen som skulle reklamere for klubbens liv og aktiviteter. Formand Stig Førsting, udtalte efterfølgende, at han havde haft mange interesserede og en del nye medlemmer.

Info.

I kølvandet af messen på Ishøj havn, vil vi på havnekontoret, henover vinteren, opfordre til at etablere et erhvervs råd på Ishøj havn. Dette er for at optimere samarbejdet mellem alle havnens erhversdrivende.

Info.

Sommersæsonen er ved at tage ende. Det betyder at vi på havnekontoret ændrer vores åbningstid til:


  1. oktober 2017 – 31. marts 2018:

Mandag kl. 13.00 – 17.00

                                                          Onsdag  kl. 12.00 – 16.00

 Derudover holder havnekontoret lukket disse dage:

Fra d. 25. dec. – 29 dec. (mellem jul og nytår)

Havnekontorets telefontid, ændres ligeledes til den nye åbningstid.

4373 0004 / 4114 4069

 Havnefogedens / havneassistentens telefontid: mandag til fredag kl. 8.30 – 15.30

2013 7404 / 5124 7505

 NB! Kun i akutte- og nødstilfælde kan man ringe til: 2013 7404, uden for telefontiden.

 Vigtigt.

Da tiden snart kommer, hvor nogle vælger at optage bådene, er tiden ligeledes til, kontrol af div. trapper og stiger som står på vores broer. Vi ønsker jeres egen kontrol i første omgang, i løbet af oktober-november måned, vil vi komme rundt og lave kontrol på det ovennævnte, hvis der er mangler sætter vi mærke på, med forventning om at de rette ejere udbedrer fejl og mangler.

Info.

Så kom tiden til at få styr på vores landpladser. Der er stadig en hel del rod rundt omkring, skønt vi gentagne
gange har opfordret til at der ryddes op. Der ses også cykler, joller og stativer uden ID mærker. Der skal være årsmærker på alt tilbehør dog ikke joller og andre småbåde. Disse skal enten ligge på ejerens bådplads i vandet eller have en særskilt aftale med havnekontoret om en jolle kontrakt, hvis de opbevares på land.

På sidste repræsentantskabsmøde, blev det besluttet at havnekontoret med fordel, kunne oprette et ”hold” af frivillige der gerne vil hjælpe med placeringen under opsætning af både til vinter opbevaring. Min vision er at der udpeges en andelshaver, til hvert P-område, som så vil være i samarbejdet med mig og Kasper, som tovholder på placeringerne på pladserne.

Der laves en ny opsætningsplan, for hele havnens område. Dog er tiden ikke til de store rokader i år, derfor bliver der først taget hul på planen i 2018. Grunden til dette er, at vi først skal kende Ishøj kommunes plan for resten af Hummeren, samt plan for hele Søhesten.

Vi indkalder hermed til infomøde, for dem der ville være interesseret i at hjælpe os med at løfte opgaven,

Mødet vil være;

 Onsdag d. 27. september kl.17.00 – 19.00 på havnekontoret.

Vi håber på et stort fremmøde.

Sæson slut:

Vi håber at alle har haft en dejlig sommer sæson, trods det våde vejr. Vi har haft ca. 600 gæsteovernatninger, hvilket ligner tallet fra 2016. Tak for i år, til jer som vi ikke ser så ofte fremover. Vi må nok se i øjnene at vi vil blive præsenteret for en del blæst og storm i efteråret. Husk derfor altid, at sikre jeres fartøj til at kunne modstå alt slags vejr.

Sidste suk!

Vi har stadigvæk udfordringer med affald i vores miljø huse, gamle dunke-spande med olie rester mm. De skal selvfølgelig i containeren, og ikke ligge i miljø rummet. Samtidig oplever vi stadig at der kommer folk udefra i større vogne og benytter vores affaldscontainere. Dette kan desværre få de konsekvenser at Ishøj kommune sender regningen på miljø affald eller andet tilbage til havnen.

Med venlig hilsen
Frederik Staal – Havnefoged
S/I Ishøj Havn

Tlf: 4373 0004 – Mob: 2013 7404