Artikel fra Børsen… Se nedenfor

En stigning i afgiften på bådforsikringer betyder, at Henrik Jørgensen, indehaver af Tempo Bådsalg og Servicecenter, må se en del af sin forretning sejle i skatteeksil i Sverige. “Det er absurd,” siger han

I lystbådhavnen i Ishøj ligger en Sunseeker 74. Det er en motorbåd til en værdi af 3,5 mio. kr. Båden har ligget til i havnen det meste af sommeren, hvor Henrik Jørgensen, der er indehaver af bådforhandler og servicecenter, Tempo Bådsalg, har sørget for, at alt var i orden. Men det er slut nu, for bådens ejer har bedt Henrik Jørgensen om at gøre den klar til den sidste sejlads og inspicere den, så den er klar til at blive flyttet til Sverige for vinteren. Og Sunseekeren er ifølge Henrik Jørgensen bare én ud af 25-30 andre både i denne sæson. Mindst.

“Jeg er ærgerlig over, at der sker den trafik til både Sverige og Tyskland,” siger Henrik Jørgensen.

Forklaringen skal findes tilbage i 2012. Her besluttede den daværende SRSF-regering i forbindelse med finansloven for 2013 at hæve den afgift, der er på bådes kaskoforsrikring. Før lå afgiften på 1 pct., og den blev altså hævet til 1,34 pct.

“Men når en båd forlader dansk toldområde, er den ikke afgiftspligtig mere. Ved at lade båden overvintre i Sverige, betaler staten altså halvdelen af afgiften tilbage svarende til det halve år, båden er udenlands,” forklarer Henrik Jørgensen og opstiller et regneeksempel:

Sunseekeren er forsikret for 3,5 mio. kr. For at regne ud, hvor meget, der skal betales i afgift, ganges de 3,5 mio kr. med 1,34 pct., der svarer til forsikringsafgiften. Resultatet bliver 46.900 kr. En båd til 3,5 mio. kr. betaler altså 46.900 kr. om året i afgift, såfremt den er kaskoforsikret. Halvdelen af det beløb er 23.450 kr. og det svarer samtidig til det, en bådejer sparer i afgift ved at sende båden i vinterhi i udlandet.

“Det er penge, bådejeren i stedet kan bruge til at betale svenske bådbyggere og mekanikere for at opbevare båden og gøre den sommerklar,” siger Henrik Jørgensen.

Bådbranchen mister arbejdspladser

Se hele artiklen fra Børsen her…