Ovenstående billede er lånt fra Duelighedsbogen hvor du kan lære alt om sejlads:
Se mere om duelighedsbogen her

 

Hér vises de aktuelle målinger for vanddyben i vores havneområde.

Målinger foretaget den 23. juli 2018